Strona główna Teresin Radni głosowali

Radni głosowali

490
0
PODZIEL SIĘ

Pięć uchwał podjęli teresińscy samorządowcy podczas 56. sesji Rady Gminy. Sesja rozpoczęła się jednak od wystąpienia Tadeusza Szymańczaka ze Skrzelewia, który prosił radnych, by wprowadzili do porządku obrad głosowanie nad przyjęciem stanowiska w sprawie planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego na terenie m.in. gminy Teresin.

Ostatecznie samorządowcy tego nie zrobili. Zapowiedzieli jednak, że prawdopodobnie nad projektem tegoż stanowiska pochylą się w przeciągu najbliższych dni, po uprzednim jego dopracowaniu.

W dalszej części uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu Seroki Parcela w zakresie sześciu znajdujących się tam działek oraz części dwóch kolejnych gruntów. Dokonano też zmian w uchwale z czerwca br. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego nieruchomości położone w obrębie Teresin-Gaj.

Rada podjęła również uchwały – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Teresin na okręgi wyborcze oraz dotyczącej podziału Gminy Teresin na obwody głosowania. Zmiany w obu dokumentach należało nanieść w związku z nadaniem nazw nowych ulicom, które dotychczas były częścią alei XX-lecia, a stanowiącej po zmianach odrębną całość.

Ponadto samorządowcy przyjęli projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dokument określa prawa i obowiązki Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie, świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy, oraz prawa i obowiązki odbiorców tych usług.

Marcin Odolczyk

Fot. Marcin Odolczyk

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułAleja zostanie ocalona
Następny artykułPark jak nowy