Strona główna Teresin Przetarg na projekt tunelu

Przetarg na projekt tunelu

1492
0
PODZIEL SIĘ

Plany związane ze sztandarową inwestycją powiatu sochaczewskiego i gminy Teresin, jaką jest budowa tunelu pod przejazdem kolejowym w centrum Teresina, wchodzi w kolejny etap.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie p.n. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” w zakresie inwestycji PKP Linie Kolejowe S.A. realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego w ramach III Etapu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowej z drogami”.

Marzenie spełni się

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie prac przygotowawczych, wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, uzyskanie ostatecznej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych – informuje Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Budowa tunelu w powiatowej drodze w Teresinie jest marzeniem mieszkańców gminy, długo oczekiwanym zadaniem. Dzięki zaangażowaniu władz powiatowych na czele ze starostą sochaczewskim Jolantą Gonta, samorządu gminy Teresin, szczególnie wójta Marka Olechowskiego, ale też przy wsparciu posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, to marzenie wkrótce ma się spełnić.

Przypomnijmy, przełom w sprawie budowy tunelu nastąpił w styczniu tego roku. Wówczas w siedzibie PLK w Warszawie porozumienie w sprawie realizacji tej inwestycji zawarły władze powiatu sochaczewskiego, gminy Teresin oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podpisanie porozumienia dotyczyło opracowania i zasad współfinansowania dokumentacji projektowej tunelu pod torami, co znacząco przyśpiesza i umożliwia rozpoczęcie prac dotyczących tej niezwykle ważnej inwestycji w skrzyżowaniu drogi powiatowej Paprotnia – Szymanów z przejazdem kolejowym na linii Warszawa – Poznań.

Budowa za dwa lata

Prawdopodobnie budowa może rozpocząć się już w przeciągu dwóch najbliższych lat. Powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie kolejowo-drogowe.

Obiekt będzie posiadał także chodnik i ścieżkę rowerową.

W latach 2018 – 2019 opracowana zostanie dokumentacja projektowa, kosztorys oraz pozyskane będą decyzje administracyjne potrzebne do realizacji zadania. Opracowanie dokumentacji projektowej to koszt około 1,2 mln zł. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sfinansują połowę tego zadania. Z kolei w latach 2020 – 2021, po określeniu zasad współpracy i dalszego finansowania, będzie można przystąpić do budowy. Realizację szacuje się na około 24 mln zł, przy czym udział PLK przy współfinansowaniu inwestycji może wynieść do 50 procent kosztów w zakresie dokumentacji projektowej i robót budowlanych z zastrzeżeniem, że łączna kwota nie przekroczy 12 mln zł.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie