Strona główna Powiat Potrzeba wykwalifikowanych kierowców-mechaników

Potrzeba wykwalifikowanych kierowców-mechaników

996
0
PODZIEL SIĘ

 

Kierowca-mechanik – nad takim właśnie kierunkiem kształcenia trwają prace w Zespole Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie.

W pomysł utworzenia tego typu klasy angażują się władze powiatu sochaczewskiego, jak również Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i przedsiębiorcy. Przedstawiciele tych organów nie po raz pierwszy gościli na wspólnym spotkaniu, tym razem w czwartek, 20 września, w siedzibie teresińskiej placówki.

Podczas spotkania obecni przedstawiciele przewoźników podkreślali fakt, że w transporcie międzynarodowym wciąż zauważalny jest duży deficyt, jeśli chodzi o kierowców, a popyt na wykwalifikowanych pracowników wzrasta w szybkim tempie. Stąd wspólne prace, by w Zespole Szkół w Teresinie cyklicznie kształcili się przyszli specjaliści w tej dziedzinie. Tacy, którzy zaraz po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminów z przygotowania zawodowego będą mogli znaleźć dobrze płatną pracę za kierownicą ciężarówki na międzynarodowych trasach. Tym bardziej, że dany absolwent takiego kierunku będzie mógł dysponować szeregiem uprawnień do pracy w transporcie, m.in. dokumentem prawa jazdy kat. C już w wieku 18 lat!

Na braki wykwalifikowanej kadry w branży transportowej reaguje samorząd powiatowy. – Dobierając kierunki kształcenia w naszych szkołach ponadpodstawowych, Zarząd Powiatu zawsze stara się myśleć o tym, by były one atrakcyjne dla młodzieży, jak również, by po zakończeniu kształcenia młodzi ludzie mieli zapewnioną dobrze płatną i zgodną z kwalifikacjami pracę – mówi Tadeusz Głuchowski – wicestarosta. Oprócz niego, w spotkaniu na zaproszenie dyrektor szkoły Ewy Odolczyk udział wzięli – Urszula Opasiak – dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Sochaczewie; Jan Buczek – prezes ZMPD, a także prezesi firm transportowych z terenu powiatu sochaczewskiego – Artur Kamiński i Tomasz Nagłowski. Wśród gości był też były dziennikarz, prezenter TVP Sławomir Jeneralski – dziś doradca ZMPD ds. komunikacji społecznej oraz Marcin Odolczyk – rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Powiat sochaczewski jest bardzo ważnym punktem na mapie usług transportowych i właśnie tu widzimy potrzebę kształcenia przyszłych kierowców ciężarówek. Oferujemy swoją pomoc w jego organizacji, tym bardziej, że widzimy duże zaangażowanie w ten pomysł, zarówno powiatowych władz, jak i dyrekcji szkoły – mówił Jan Buczek, prezes ZMPD. Rzeczywiście, prace nad utworzeniem w teresińskim Zespole Szkół kierunku kierowca-mechanik są na bardzo zaawansowanym poziomie. Co ważne, duże zainteresowanie współpracą ze szkołą wykazują też przedsiębiorcy transportowi. – Jesteśmy otwarci na współdziałanie, które posłuży utworzeniu w tutejszej szkole bazy dla kształcenia naszych przyszłych kadr – przyznają i oferują szkole m.in. wsparcie w zakresie szkolenia nauczycieli, udział w akcjach promujących nowy kierunek nauczania czy specjalne pokazy dla kandydatów na uczniów. Solidarnie podkreślają przy tym ogromną potrzebę kształcenia w zawodzie kierowca-mechanik, który gwarantuje ciekawą i dobrze płatną pracę.

Nauka na wymienionym kierunku ma odbywać się w systemie trzyletnim. Po ukończeniu szkoły absolwent zda egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu eksploatacji środków transportu drogowego. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje będzie honorowany przez kraje Unii Europejskiej. Warto też zauważyć, że wśród wybranych zadań zawodowych kierowcy mechanika znajduje się nie tylko jazda i wykonywanie prac związanych z przewozem drogowym rzeczy, ale również prowadzenie dokumentacji transportowej, obsługa oraz ocena stanu technicznego i naprawy środków transportu drogowego.

Spotkanie, w którym uczestniczyła też młodzież zainteresowana nauką w tym zawodzie, zakończyło się wspólną dyskusją na temat m.in. organizacji zajęć praktycznych, współpracy uczniów z przedsiębiorcami, charakterystyki cyklu kształcenia, jak również możliwości podjęcia w przyszłości dobrze płatnej i rozwojowej pracy w transporcie.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce wyraża uznanie i podziękowanie dla tutejszej szkoły, jak i władz powiatu sochaczewskiego za wsparcie polskiego transportu, jak również dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów tutejszej szkoły za udział w ogólnopolskiej akcji „Ilu uczniów zmieści się w kabinie ciężarówki”, która miała na celu promocję nauki w zawodzie kierowca-mechanik – zakończył spotkanie Jan Buczek, wręczając dyrekcji i młodzieży listy z podziękowaniami oraz obdarowując uczniów upominkami.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie