Strona główna Powiat Nowy rok rozpoczęty

Nowy rok rozpoczęty

435
0
PODZIEL SIĘ

W poniedziałek, 1 września we wszystkich szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu sochaczewskiego odbyły się apele – uroczyste rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018-2019. Następnego dnia już zabrzmi pierwszy dzwonek, rozpoczną się lekcje i wytężona nauka.

W poniedziałek, po wakacyjnej przerwie młodzież spotkała się ze swoimi kolegami i koleżankami ze szkolnych ławek, nauczycielami. Uczniowie, szczególnie pierwszych klas, poznali swych nowych wychowawców a także klasy i mury szkoły.

W rozpoczętym właśnie roku szkolnym, w pięciu szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatowy, tj. w ZS RCKU, ZS CKP, ZS im. J. Iwaszkiewicza, ZSO i ZS Teresin – utworzono łącznie 27 nowych pierwszych klas. I tak, powstało 11 oddziałów liceum ogólnokształcącego, 13 oddziałów technikum i 3 oddziały klas branżowych – to o dwie klasy technikum więcej niż w poprzednich roku szkolnym.

W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w ZS RCKU w Sochaczewie, udział wzięła Jolanta Gonta, starosta sochaczewski. Witając wszystkich uczniów, radę pedagogiczną, po wakacyjnej przerwie w sposób szczególny przywitała nowego dyrektora szkoły – Marka Wernickiego. Starosta, kierując słowa do młodzieży, dużo uwagi poświęciła naszej historii w kontekście odzyskania przez Polskę Niepodległości, mówiła o wolności, patriotyzmie, wartościach, które powinny przyświecać wszystkim młodym osobom. Dyrektor szkoły zaś przywitał w murach placówki nowych uczniów i nauczycieli, przedstawił wychowawców klas pierwszych, a młodzieży życzył dobrej atmosfery do pracy i chęci do nauki. Wskazał przy tej okazji, iż w „Ogrodniku” będą miały miejsce uroczystości związane tak z wybuchem II wojny światowej – szkoła nosi imię Bohaterów Walk nad Bzurą 1939, jak i obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Z kolei w sochaczewskiej „Osiemdziesiątce” podczas inauguracji nowego roku szkolnego obecny był wicestarosta Tadeusz Głuchowski. On również składał uczniom i radzie pedagogicznej życzenia owocnej i spokojnej pracy oraz świetnych wyników. – Zarząd Powiatu w Sochaczewie życzy wszystkim uczniom, aby nadchodzące miesiące nauki w szkołach były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. Niech każdy dzień wzbogaca Was w wiedzę i nowe doświadczenia, które zaowocują w przyszłości – mówił wicestarosta.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie