Strona główna Sochaczew miasto Miasto bardziej przyjazne

Miasto bardziej przyjazne

664
0
PODZIEL SIĘ

Za dwa miesiące, a dokładnie 16 listopada, kończy się czteroletnia kadencja obecnych władz miasta. Jak zostanie ona oceniona przez mieszkańców, przekonamy się 21 października podczas wyborów samorządowych. Jedno jest jednak pewne, mijająca kadencja – a szczególnie ten rok – to niespotykane do tej pory działania miejskiego samorządu zmierzające do poprawy stanu przestrzeni publicznej na terenie Sochaczewa.

Systematycznie, krok po kroku poprawiamy sportową, rekreacyjną i wypoczynkową ofertę miasta, a dotychczas zaniedbane, niedoinwestowane obszary przywracamy do życia, oddajemy je na nowo dyspozycji mieszkańcom. Przybywa miejsc do spacerów, odpoczynku, relaksu w gronie rodziny czy znajomych – mówi Dariusz Dobrowolski, zastępca burmistrza Sochaczewa, odpowiadający w Urzędzie Miejskim za miejskie inwestycje.

Niemoc przełamana

O ile w poprzedniej kadencji obecne władze miasta skupiały się głównie na odrabianiu zaległości związanych z infrastrukturą, realizując m.in. największą w historii Sochaczewa inwestycję, jaką była rozbudowa kanalizacji sanitarnej, to w tej postąpiono trochę inaczej.

Oprócz dalszej poprawy stanu miejskiej infrastruktury, w tym remontów dróg, zdecydowano się także na systematyczne zwiększanie nakładów na inwestycje związane z wypoczynkiem. Początkowo nie były to powalające kwoty. Ale zakres prac, jaki wykonano za przeznaczone na ten cel środki, był niespotykany w historii Sochaczewa. W ciągu krótkiego czasu w każdej dzielnicy miasta powstały place zabaw dla dzieci, a te istniejące zostały zmodernizowane. Dodajmy, że za poprzedników obecnych władz Sochaczewa próby wpłynięcia na ówczesnego burmistrza, aby ten wykonał chociażby piaskownicę, mogły skończyć się pozwem do sądu. Czego zresztą doświadczyła nasza redakcja.

W miarę upływu obecnej kadencji władze skupiły się nie tylko na budowie placów zabaw. Zdecydowano się także na rozbudowę bazy sportowej przy miejskich placówkach oświatowych. Dzięki czemu obecnie każda z miejskich szkół posiada wielofunkcyjne boiska, a większość nowoczesne hale sportowe. Wyjątek stanowi jedynie Zespół Szkół w Chodakowie, którego uczniowie korzystają z hali sportowej przy Chopina oraz SP nr 2. Z tym, że w przypadku Dwójki budowa nowej sali gimnastycznej ma się rozpocząć w przyszłym roku.

Chodaków zmienia oblicze   

Jednak prawdziwy boom inwestycji związanych z poprawą stanu tak zwanej przestrzeni publicznej rozpoczął się w 2017 roku. Wtedy to – w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni” – pełnej przebudowie poddany został park w Chodakowie. Przypomnijmy, że ogólna wartość projektu to około 9,5 mln zł. A na jego realizację miasto pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości 6 790 430 zł.

Z kolei w tym miesiącu – w ramach tego samego projektu, co rewitalizacja parku przy ulicy Chopina – rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem terenów nad Utratą. Dodajmy, że pomysł tej inwestycji nasza redakcja zgłaszała poprzednim władzo miasta. Te jednak twierdziły, że Sochaczewa nie stać na taką ekstrawagancję. Inaczej do sprawy podszedł burmistrz Piotr Osiecki. I obecnie kosztem 700 tysięcy złotych rewitalizacji poddawany jest obszar o powierzchni 2,6 hektara, od ulicy Młynarskiej do ulicy Parkowej. Po zakończeniu prac mieszkańcy będą mogli spacerować po nowych alejkach, w tym korzystać z ciągu pieszo-rowerowego. Teren oświetlą 22 lampy, a całość uzupełni mała architektura, czyli: ławki, stojaki rowerowe, zadaszone altany wypoczynkowe oraz okrągłe palenisko, gdzie mieszkańcy będą mogli organizować spotkania przy grillu. Prowadzone obecnie prace to I etap zmian tego obszaru. W kolejnym planowane jest zagospodarowanie byłego zalewu i budowa małej przystani.

Pamięć o historii

Ale na tym nie koniec. Prace o wartości 2,1 mln trwają z kolei w parku Chopina przy ul. Traugutta. Ta inwestycja jest również realizowana w ramach projektu poprawy stanu miejskich terenów zielonych, a jednocześnie częścią większego planu, jakim są realizowane obecnie prace związane z zagospodarowaniem terenów nad Bzurą i wokół wzgórza zamkowego. Swoje oblicze zmienił już park imienia I.W. Garbolewskiego, na co przeznaczono z programu 3,8 mln zł. W przypadku tej inwestycji projekt objął oczyszczenie stawu, obsadzenie go roślinami wodnymi, renowację zieleni parkowej, montaż systemu nawadniającego rabaty kwiatowe, budowę sceny plenerowej i ogrodu muzycznego, poprowadzenie przez park ścieżek spacerowych, montaż oświetlenia i pełną przebudowę drogi przed szkołą muzyczną.

– Pamiętamy o historii miejsc, które przebudowujemy, dlatego na przykład w chodakowskim parku na nowo stanęła fontanna, a w parku przy dworze należącym niegdyś do Ignacego Garbolewskiego odtworzyliśmy dawny przebieg alejek i okrągły klomb kwiatowy przed domem dziedzica. Obecnie w dworku mieści się Państwowa Szkoła Muzyczna, stąd w parku zupełnie nowy element, współczesny, czyli scena plenerowa i ogród muzyczny. To będzie miejsce koncertów, prezentacji talentów np. uczniów PSM. To także umiejętne połączenie przeszłości i teraźniejszości – mówi Dariusz Dobrowolski.

Jerzy Szostak

Fot.: Jerzy Szostak