Strona główna Iłów Gmina Iłów liderem dużego projektu

Gmina Iłów liderem dużego projektu

660
0
PODZIEL SIĘ

Sukcesem gminy Iłów okazała się decyzja o przystąpieniu do konkursu grantowego współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” poświęconego odnawialnym źródłom energii (w skrócie OZE).

Przygotowany przez gminy Iłów i Słubice wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice” został bardzo wysoko oceniony i znalazł się w pierwszej 10 najwyżej ocenionych wniosków z terenu Mazowsza (7. miejsce!).

Ostateczny kształt przyjętego do realizacji projektu wytyczyło strategiczne porozumienie pomiędzy wójtami Romanem Kujawą i Krzysztofem Dylickim, gdyż na potrzebę jego wdrożenia obie gminy zawarły porozumienie partnerskie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, co przyczyniło się do zwiększenia punktacji wniosku.

W wyniku realizacji projektu powstanie łącznie 192 instalacji OZE na 101 domach mieszkańców i 31 na budynkach użyteczności publicznej. Przemyślana strategia zapewniła sukces i wielką korzyść dla mieszkańców obu gmin, którym nie jest obojętny stan środowiska naturalnego. Jest to jednak duże wyzwanie, gdyż przy 80 procent dofinansowaniu wartość projektu przekracza 8,6 mln. zł., co oznacza aż 6,9 mln. zł. dotacji z RPO WM 2014-2020.

Mimo, że do oceny merytorycznej skierowano aż 106 wniosków, to w elitarnym gronie 17 mazowieckich samorządów, w których będą realizowane inwestycje w OZE dofinansowane w 80 procentach znalazły się gminy Iłów i Słubice. Zaważyło na tym fachowe przygotowanie dokumentacji oraz sprawność organizacyjna pracowników UG, którzy skoordynowali działania audytowe i zapewnili obsługę formalną całego procesu.

W ramach inwestycji zostaną zaprojektowane i wykonane najnowocześniejsze instalacje fotowoltaiczne (produkcja prądu), solarne (ciepła woda użytkowa) oraz instalacje uwzględniające wysokowydajne pompy ciepła (centralne ogrzewania, ciepła woda użytkowa). Przewiduje się zastosowanie pomp z wymiennikiem powietrznym lub gruntowym w zależności od potrzeb i możliwości technicznych.

Gmina uruchomi też specjalną platformę internetową, dzięki której możliwe będzie monitorowanie wyprodukowanej energii cieplnej i elektrycznej. Jedyne czego potrzeba, aby korzystać z tego udogodnienia to dostęp do szerokopasmowego Internetu, ale na terenie gminy Iłów można wykorzystać przyłącza wykonane w ramach wcześniejszego projektu PO IG 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, który został pozytywnie rozliczony w 2015.

W wyniku akcji informacyjnej przeprowadzonej w roku 2016 na etapie rekrutacji beneficjentów wielu mieszkańców zdecydowało się na instalacje tzw. hybrydowe tj. bazujące na dwóch rodzajach OZE. Mieszkańcy najczęściej wybierali w takich przypadkach połączenie ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła dzięki czemu mogą liczyć na wysoką wydajność swoich zestawów i szybki zwrot z poczynionej z inwestycji.

Aktualnie trwają prace instalacyjne prowadzone pod czujnym okiem Lidera, który jest odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenie przyznanej dotacji. Aby zapewnić stały kontakt z mieszkańcami, w trakcie realizacji projektu przewidziano spotkania informacyjne, a po zakończeniu zostanie uruchomiona infolinia, dzięki której użytkownicy będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące eksploatacji nowoczesnych systemów OZE, które zakupili.

Gmina Iłów