Strona główna Kampinos Będą przyłącza kanalizacyjne

Będą przyłącza kanalizacyjne

683
0
PODZIEL SIĘ

Informujemy, iż w ramach „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca” odbyły się, zgodnie z zawartą umową i przepisami PZP, negocjacje z wykonawcą, które doprowadziły do uzgodnienia realizacji dodatkowego zakresu robót.

Efektem negocjacji będzie wybudowanie kolejnych 13 przepompowni. Prace zostaną zatem rozszerzone do wysokości posesji nr 86A po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 580 oraz posesji 75 po jej stronie południowej. W wyniku przeprowadzonej procedury ustalono wynagrodzenie w kwocie 541 tysięcy złotych, które łącznie z kwotą pierwotnego zamówienia stanowi około 2,3 mln zł.

UG Kampinos