Strona główna Edukacja Zmiany w oświatowych placówkach – nowy dyrektor „Ogrodnika”

Zmiany w oświatowych placówkach – nowy dyrektor „Ogrodnika”

1621
0
PODZIEL SIĘ

Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Sochaczewie oficjalnie zostały wręczone przez starostę sochaczewskiego Jolantę Gonta powierzenia na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. Zarząd Powiatu ogłosił konkursy na dyrektorów czterech szkół ponadpodstawowych. I tak, ponownie na 5 lat, na stanowisko dyrektora ZSO został wybrany Dariusz Miłkowski, na dyrektora ZS CKP – Julia Jakubowska, na dyrektora ZS w Teresinie – Ewa Odolczyk. Zmienił się za to dyrektor w ZS RCKU. Nowo wybrany dyrektor to Marek Wernicki.

Jolanta Gonta, wręczając powierzenia dyrektorom życzyła im m.in. satysfakcji z wykonywanej pracy oraz realizacji projektów poszerzających ofertę edukacyjną szkoły. Jednocześnie, 31 sierpnia podczas Rady Pedagogicznej w ZS RCKU wicestarosta Tadeusz Głuchowski wraz z Urszulą Opasiak uroczyście i oficjalnie podziękowali za współpracę w imieniu Zarządu Powiatu dotychczasowemu dyrektorowi „Ogrodnika” Tomaszowi Obrączce, wręczając mu list okolicznościowy i upominek oraz życząc m.in. dalszych sukcesów pedagogicznych. Powitali też nowego dyrektora Marka Wernickiego, który z tą placówką zawodowo związany jest od 12 lat, ucząc przedmiotów zawodowych, matematyki i fizyki. Wicedyrektorem szkoły pozostaje nadal Elżbieta Kropiak.

Dzień wcześniej, w czwartek 30 sierpnia Tadeusz Głuchowski, wicestarosta, oraz Urszula Opasiak, dyrektor PZE, odwiedzili Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie. Tu z kolei, dotychczasowa dyrektor PPP – Izabela Nowacka, żegnając się z placówką, nie kryła wzruszenia, podziękowała za pomyślną i udaną współpracę władzom samorządu powiatowego. Decyzją Zarządu Powiatu jej miejsce zajęła Ludmiła Urbaniak, psycholog, wieloletni pracownik tejże placówki.

Starostwo Powiatowe

 w Sochaczewie