Strona główna Edukacja Zdali egzamin na nauczyciela mianowanego

Zdali egzamin na nauczyciela mianowanego

925
0
PODZIEL SIĘ

 Pięcioro nauczycieli ze szkół prowadzonych przez sochaczewski powiat przystąpiło w lipcu br. do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy uzyskali wynik pozytywny.

W siedzibie Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie odbył się egzamin, który finalizuje proces ubiegania się o awans na kolejny stopień zawodowy. Wśród tegorocznych zdających było dwoje nauczycieli z Zespołu Szkół w Erminowie (nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika), dwoje z Zespołu Szkół w Teresinie (nauczany przedmiot: język niemiecki, przedmioty zawodowe) i jeden z pedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie.

Przypomnijmy, w świetle art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela warunkiem nadania stopnia nauczyciela mianowanego jest spełnianie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela, jak również zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Zdających egzamin nauczycieli oceniała komisja, w skład której weszli m.in. Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji, przedstawiciel delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, eksperci z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak również dyrektor placówki, w której zatrudniony jest egzaminowany nauczyciel.

Trzeba dodać, że nasi nauczyciele bardzo dobrze zaprezentowali się podczas egzaminu, a ich dokonania spotkały się z uznaniem komisji. Niebawem oficjalnie odbiorą akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Gratulując, życzymy im dalszego rozwoju zawodowego.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie