Strona główna Powiat Porządkują plany przestrzenne w gminach

Porządkują plany przestrzenne w gminach

917
0
PODZIEL SIĘ

W gminach powiatu sochaczewskiego trwa intensywna praca porządkująca plany przestrzennego zagospodarowania. Wynika to nie tylko z chęci dostosowania ich do nowych warunków i uporządkowania spraw administracyjnych, ale też z konieczności unowocześnienia tych planów i spełnienia żądań mieszkańców gmin, którzy chcą inwestować w budownictwo mieszkalne i usługi.

Zmiana przestrzennych planów zagospodarowania jest koniecznością. Te plany powstawały ponad 20 lat temu. Od tego czasu bardzo wiele się zmieniło. Zmieniły się też gminy. Te różnice w planach i w obecnej sytuacji widać bardzo wyraźnie. Inne są oczekiwania mieszkańców, którzy chcą zmieniać i zabudowywać tereny, na których mieszkają – mówi Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.

 Nie wszystko do kosza

Stopień zaawansowania prac na planami przestrzennego zagospodarowania jest zróżnicowany. Jednak nie ma gminy, która by nie podjęła tego zadania w mniejszym lub szerszym zakresie.

Najbardziej kompleksowo i wielotorowo tym tematem zajęto się w gminach Nowa Sucha oraz Teresin, gdzie prace faktycznie są już zakończone. Tam opracowano bardzo szczegółową analizę wszystkich zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wraz z oceną aktualności studium oraz sprawdzeniem planów miejscowych. Opracowanie to dla Nowej Suchej przeprowadziła urbanistka Alicja Pejta – Jaworska, która zaznaczyła, że nie ma konieczności wprowadzenia całkowicie nowego planu, ale wystarczy dokonać uzupełnień, tam, gdzie jest to niezbędne. Korekty wymagało m.in. sprawdzenie, czy dane i obrysy terenów na planach odpowiadają rzeczywistości.

To, jak się okazuje, jest problemem nie tylko na terenie gminy Nowa Sucha, ale w całym powiecie sochaczewskim. Prawie we wszystkich gminach posiadane dane geodezyjne nie odpowiadają rzeczywistości. Korekty nie będą duże, ale pilne.

– Trzeba te rozbieżności skorygować i sprawdzić. Dotyczy to na przykład przebiegu dróg, czy obrysów nieruchomości między właścicielami. Różnice może są niewielkie, ale istotnie, i mogą wypłynąć choćby przy staraniach o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Trzeba to uporządkować, aby wszystko było zgodne z dokumentami – stwierdza Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew.

Z kolei w gminie Teresin kompleksową analizę przygotowała Pracownia Urbanistyczno – Projektowa Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, uwzględniając w planach rozbudowę przemysłową, przyrost liczby mieszkańców oraz nowe inwestycje w infrastrukturę mieszkalną.

Potrzeba rozbudowy

W gminie Sochaczew, jako jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się, plany zagospodarowania przestrzennego są modyfikowane na życzenie jej mieszkańców. Gmina w ciągu ponad 20 lat podwoiła liczbę swych mieszkańców i co roku przybywa na jej terenie średnio ponad setka nowych mieszkańców. Jako jedna z nielicznych na Mazowszu ma dodatni wskaźnik przyrostu mieszkańców.

To powoduje, że trzeba dokonać szybko zmian i umożliwić inwestowanie w budownictwo i usługi. To wymaga przekwalifikowania gruntów rolnych na potrzeby inwestycyjne. Stąd konieczność stworzenia nowych planów – dodaje Mirosław Orliński.

W gminie Sochaczew opracowywane są teraz plany zagospodarowania dla wsi: Kaźmierów, Altanka – Bronisławy, Żuków oraz Kożuszki Parcel, głównie pod kątem powstania nowych domów mieszkalnych i kolejnych dróg gminnych. Szczególnym problemem jest zmiana planu w Kożuszkach Parceli, gdzie część mieszkańców chce, aby w planie zagospodarowania uwzględniono likwidację schroniska dla zwierząt.

Temat trudny, ale wymaga rozwiązania. Jesteśmy gotowi i chcemy tę sprawę rozwiązać zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców – zapewnia wójt gminy Sochaczew.

Zmiany krok po kroku

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania dla gminy Nowa Sucha obejmą wsie – Nowa Sucha, Stara Sucha, Zakrzew, Szeligi, Nowy Żylin Stary Żylin, Kozłów Biskupi, Mizerka, Kornelin, Leonów oraz fragment wsi Rokotów.

Z kolei w gminie Młodzieszyn opracowane są zmiany miejscowych planów dla wsi Bibiampol oraz Juliopol. Plany te zostały właśnie przedstawione mieszkańcom do zaopiniowania. Najbardziej zaawansowane w tej gminie są prace przy planie miejscowym sporządzonym przez projektanta Andrzeja Krymowa, dotyczącym Adamowej Góry. Tu projekt jest już prawie gotowy do realizacji i czeka na końcowe ustalenia.

Niewielkie zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego są na razie na terenie gminy Brochów. Głównie dotyczy to Tułowic, gdzie zmiany wynikają z planów zagospodarowania Kampinoskiego Parku Narodowego.

Ostatnie zmiany w planach zagospodarowania na terenie gminy Brochów wprowadzone zostały w 2015 i 2016 roku. Korekty przeprowadzono wtedy w dokumentacji dotyczącej wsi Lasocin, Olszowiec, Wólka Smolana oraz Piaski Duchowne.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak