Strona główna Teresin Nowe limity zezwoleń na alkohol

Nowe limity zezwoleń na alkohol

1131
0
PODZIEL SIĘ

 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Teresin.

Przypomnijmy, że w marcu weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na mocy której Rada Gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych, a po zmianie ustawy ma być limitowana liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dodatkowo nowe przepisy nakładają obowiązek ujęcia w limitach liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, cateringowych i jednorazowych – objaśniała projekt uchwały Joanna Milczarek, kierownik Referatu do Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Teresin.

Jak mówiła, proponowane w przedstawionym projekcie limity są odzwierciedleniem obecnie obowiązujących uchwał, powiększonych jedynie o liczbę zezwoleń dotychczas nieobjętych limitami. Liczby te, zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zostały określone odrębnie dla poszczególnych rodzajów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. Jak wynika z uzasadnienia projektu uchwały, liczby są optymalne dla zapewnienia zasady równości wobec prawa, zarówno podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jak i tych, które zamierzają tę działalność podjąć w przyszłości, a uchwała jest zgodna z zapisami Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wedle przyjętego dokumentu, maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Teresin wynosi 40. Tyle samo jeśli chodzi o sprzedaż alkoholi zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu, jak również tych powyżej 18%. Z kolei, maksymalna ilość zezwoleń na sprzedaż alkoholi zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy wynosi 30. Maksymalnie po 25 zezwoleń dotyczy napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18%, a także powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Marcin Odolczyk