Strona główna Kronika kryminalna Mity na temat przemocy

Mity na temat przemocy

708
0
PODZIEL SIĘ
Victims of domestic violence

Wydawać by się mogło, że na temat przemocy w rodzinie powiedziano już wszystko, że doskonale wiemy, czym jest przemoc, potrafimy wymienić przykłady różnych form przemocy: fizycznej, emocjonalnej, seksualnej i ekonomicznej.

Ciągle jednak borykamy się z różnego rodzaju nieprawdziwymi przekonaniami  związanymi z tym groźnym zjawiskiem – stąd pomysł, aby zmierzyć się z najczęstszymi mitami związanymi z przemocą w rodzinie:

Przemoc domowa to zjawisko marginalne

Nic bardziej mylnego, przemoc jest powszechnym zjawiskiem i najczęstszą formą agresji  interpersonalnej. Około jedna trzecia kobiet doznaje przemocy ze strony partnera. Nie znaczy to wcale, że mężczyźni zawsze są sprawcami przemocy – to byłoby zbyt duże uogólnienie, mężczyźni po prostu rzadziej ujawniają przemoc, w której to oni są tą słabszą stroną. Poza tym panowie częściej doświadczają przemocy psychicznej, a tą, jak powszechnie wiadomo, bardzo trudno udowodnić. Szacuje się, że przemoc w rodzinie jest częstszą przyczyną zranień i uszkodzeń ciała niż wypadki samochodowe, napady i gwałty ze strony obcych napastników razem wzięte. Mówienie zatem, że przemoc jest zjawiskiem rzadkim, to mit.

 Przemoc w związku to „sprawa prywatna”

Nietety nie. Przemoc nie jest osobistym problemem, to przestępstwo (art.207 kodeksu karnego). Niezatrzymana przemoc  eskaluje i jest realnym zagrożeniem zdrowia i życia. Powoduje groźne urazy psychiczne. Cała rodzina doświadcza dysfunkcji. Dzieci, które są świadkami przemocy w rodzinie, mają duże trudności z funkcjonowaniem także w życiu dorosłym. O wiele częściej zawierają związki oparte również na przemocy i agresji, doświadczają stanów depresyjnych, są bardziej podatne na różnego rodzaju uzależnienia. Jeśli podejrzewamy, że za ścianą dzieje się coś, co może wskazywać na przemoc – reagujmy. W myśl Art. 12. 2 Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie – osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Przemoc zdarza się tylko w rodzinach patologicznych

Prawdą jest, że przemoc zdarza się w każdej grupie społecznej, może dotyczyć każdego. Badania pokazują, że osoby będące sprawcami przemocy pochodzą z różnych środowisk, także tych uznawanych powszechnie za elitarne. W rodzinach bardzo dobrze sytuowanych przemoc jest mniej widoczna, rzadziej zgłaszana, ofiary raczej nie korzystają  z pomocy instytucji – ale nie można powiedzieć, że w takich rodzinach przemoc nie występuje.

 Przyczyną przemocy domowej jest alkohol

I znów nieprawda. Alkohol nie jest przyczyną stosowania przemocy. Z badań prowadzonych na ten temat wynika, że mężczyźni, którzy przestają pić,  rzadko zaprzestają stosowania przemocy (jeśli stosowali ją w trakcie picia). Istotny jest także fakt, że mężczyźni niepijący łatwiej unikają odpowiedzialności za przemoc, a ich ofierze trudniej znaleźć pomoc nawet wśród przyjaciół i rodziny. Powszechne jest myślenie, że „jak nie pije, to nie bije”. Można pokusić się o stwierdzenie, że  w takich sytuacjach, za którymi nie stoi alkohol, ofiary przemocy cierpią dłużej i dotkliwiej.

 Kobieta prowokuje, musiała zasłużyć na przemoc

Nawet jeśli osoba doświadczająca przemocy zachowuje się niewłaściwie wobec sprawcy – nie jest to powodem, dla którego może on użyć przemocy. Wszyscy jesteśmy prawnie chronieni przed krzywdzeniem, a organy ścigania powinny wszcząć postępowanie karne zawsze, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniono przestępstwo. Pełną winę za użycie przemocy ponosi wyłącznie sprawca. Przemoc nie jest rozwiązaniem problemów w związku, nic nie uzasadnia jej stosowania. Nikt nie ma prawa bić i poniżać nikogo, bez względu na to, co zrobił lub powiedział.

 Przemoc domowa jest wynikiem chwilowej utraty kontroli

Kolejny mit. Zauważcie Państwo, że mężczyźni, którzy krzywdzą swoje partnerki, rzadko używają przemocy poza domem. Potrafią kontrolować emocje w pracy, w innych sytuacjach społecznych. Zwykle po ujawnieniu faktu istnienia przemocy w związku – wszyscy znajomi są tym bardzo zaskoczeni, znają bowiem sprawcę jako uroczego, spokojnego i kochającego mężczyznę. Nie kontrolują się wyłącznie wobec swoich żon i partnerek.  Badania pokazują, że większość aktów przemocy domowej jest zaplanowana, a sprawcy potrafią bić tak, aby nie pozostawiać śladów.

To tylko niektóre z mitów, jakie dotyczą wielu sytuacji z przemocą domową w  tle, jest ich o wiele więcej, nie dajmy się zwieść . W każdym związku, gdzie jedno z partnerów lęka się reakcji drugiego, kiedy musi kłamać, żeby uniknąć przykrych sytuacji, kiedy partner np. sprawdza telefon, każe usunąć kontakty, czyta esemesy, istnieje duże prawdopodobieństwo występowania przemocy. Im wcześniej osoba doświadczająca przemocy zgłosi się po pomoc – tym większe szanse na uniknięcie wielu przykrych konsekwencji związanych z doświadczaniem przemocy i agresji.

Gdzie taką pomoc można uzyskać?

W każdym Ośrodku Pomocy Społecznej, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Piłsudskiego 65, tel.: (46) 864 18 63), można skontaktować sięz dzielnicowym. Można też napisać na adres: zik.pcpr@powiatsochaczew.pl

 Ewa Kajetaniak  (PCPR)