Strona główna Powiat Łowimy tylko z kartą wędkarską

Łowimy tylko z kartą wędkarską

1076
0
PODZIEL SIĘ

Lato jest idealnym okresem dla miłośników wędkowania. To zarazem relaks, jak i możliwość spędzenia czasu na łonie natury. Jednak każda osoba, która chce legalnie łowić ryby na wędkę, musi pamiętać o trzech podstawowych kwestiach – powinna przestrzegać przepisów o okresach i wymiarach ochronnych ryb, używać odpowiedniego sprzętu i co najważniejsze, posiadać dokument uprawniający do tego połowu, czyli kartę wędkarską.

Ten wędkarski dowód tożsamości musi posiadać każdy wędkarz. Jest on wydawany na całe wędkarskie życie. O wydanie karty można ubiegać się po ukończeniu 14. roku życia. Nie oznacza to jednak, że osoby do lat 14 nie mogą legalnie łowić, mogą one uprawiać amatorski połów ryb, ale pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę (pamiętać należy także, że po ukończeniu 14 lat i wyrobieniu karty, młody wędkarz aż do ukończenia 16. roku życia nie może bez opieki łowić w nocy).

Każdy mieszkaniec naszego powiatu kartę wędkarską może wyrobić w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (I piętro). Żeby się jednak o nią ubiegać, musi spełnić określone warunki. W pierwszej kolejności powinien udać się do najbliższego koła Polskiego Związku Wędkarskiego, tam przed komisją egzaminacyjną zdać egzamin ze znajomości podstawowych przepisów regulujących zasady amatorskiego połowu ryb, (przede wszystkim Ustawa o rybactwie śródlądowym i Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb (…); Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb). Egzaminu zdawać nie muszą jedynie osoby, które posiadają średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa. Na terenie naszego powiatu istnieją cztery koła Polskiego Związku Wędkarskiego: PZW Koło Chodaków, PZW Koło Sochaczew-Miasto, PZW Koło Teresin, PZW Koło nr 52 w Iłowie.

Po zdaniu egzaminu należy udać się do urzędu Starostwa i tu w kancelarii ogólnej (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65) na parterze, złożyć wniosek. Do niego należy dołączyć zaświadczenie o zdaniu egzaminu, jedną fotografię do dokumentów (obowiązkowo podpisaną imieniem i nazwiskiem) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty urzędowej za wydanie karty w kwocie 10 zł, którą wnieść można na miejscu w kasie Starostwa. Po spełnieniu tych formalności do 7 dni roboczych otrzymuje się kartę wędkarską. Od tego momentu jesteśmy uprawnieni do amatorskiego połowu ryb w Polsce – ale łowić możemy dopiero po opłaceniu w kole ogólnopolskiej składki członkowskiej i okręgowej opłaty na zagospodarowanie i ochronę wód.

Za łowienie ryb bez karty wędkarskiej grozi grzywna. Co ważne, kara czeka nie tylko tych, którzy w ogóle nie posiadają karty, ale także tych, którzy ją mają, ale zapomnieli wziąć na łowisko. Wędkarze mogą być kontrolowani przez straż rybacką, jak i policję, straż łowiecką, straż leśną i straż parków narodowych.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są dzieci do lat 14 oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie