Strona główna Teresin Działając przeciw uzależnieniom

Działając przeciw uzależnieniom

563
0
PODZIEL SIĘ

Problem alkoholowy dotyka wielu Polaków, nie jest też obcym zjawiskiem w gminie Teresin, choć jego skalę tak naprawdę trudno oszacować, bowiem nie wszyscy potrafią lub chcą zawołać o pomoc. Blisko 150 osób uzależnionych zgłosiło się tu w ubiegłym roku do punktów konsultacyjnych.

Punkt zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy przy ul. Zielonej w Teresinie przyjął do konsultacji 103 osoby uzależnione i 75 współuzależnionych. Dodatkowo 7 osób, to ofiary przemocy w rodzinie, a 6 było sprawcami tej przemocy.
Inaczej statystki rysują się, jeśli chodzi o punkt umiejscowiony w Domu Parafialnym w Niepokalanowie. Tu na konsultacje zgłosiło się łącznie 41 osób uzależnionych od alkoholu i 26 współuzależnionych. Ponadto punkt zarejestrował 15 ofiar przemocy w rodzinie i 11 osób podejrzanych jako sprawcy. Dla nich wszystkich w obu punktach udzielono łącznie 284 porady.
W gminie Teresin w ubiegłym roku zanotowano tylko jeden przypadek umieszczenia pacjenta na oddziale detoksykacji Oddziału Odwykowego w Sochaczewie, natomiast 12 pacjentom został wszczepiony disulfiran, czyli lek stosowany w leczeniu alkoholizmu, którego działanie polega na wpływie na metabolizm alkoholu etylowego. Ponadto 20 trzeźwiejących alkoholików uczestniczyło w terapii sochaczewskiej Poradni Leczenia Uzależnień. Przeprowadzono blisko 200 rozmów informacyjno-motywacyjnych.
Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Teresin odbywała się także m.in. poprzez: funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, organizację zimowisk dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka w oparciu o działające świetlice (w ubiegłym roku uczestniczyło w nich 288 uczniów), organizację kolonii terapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wyjazdy na imprezy rozrywkowe organizowane dla dzieci (projekcje filmowe w kinie, spektakle profilaktyczne, czy wigilijna akcja „Uśmiech pod choinkę”).
Ponadto zrealizowano program profilaktyczny „Spójrz inaczej”, zorganizowano też akcję przedwakacyjną „Radość bez alkoholu – wakacje bez ryzyka” adresowaną do młodzieży, ale też sprzedawców alkoholu. Z kolei 100 uczestników wzięło udział w akcji „Wakacje w szkole” czyli półkoloniach odbywających się w szkołach w Paprotni i Szymanowie. Zresztą Gmina na bieżąco współpracuje przy realizacji programu z gminnym szkołami, bibliotekami i Teresińskim Ośrodkiem Kultury, a także z placówkami lecznictwa odwykowego, kościołem, jak również Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i zespołem interdyscyplinarnym. W ramach programu odbywały się też warsztaty profilaktyczne przeprowadzone w poszczególnych placówkach samorządowych (łącznie 410 uczestników) o tematyce: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy”, „Bezpieczeństwo w internecie”, „Nie zmarnuj swojego życia”. Ponadto odbyła się akcja skierowana do sprzedawców alkoholu pt. „Alkohol – nieletnim wstęp wzbroniony”.
Funkcję Gminnego Koordynatora d.s. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Teresinie pełni Maria Wójcicka.
Przypomnijmy, że na terenie gminy Teresin funkcjonują punkty, do których anonimowo mogą zgłaszać się osoby zarówno uzależnione, jak i obcujące z nimi. Punkt dla osób uzależnionych i współuzależnionych działa w Domu Parafialnym w Niepokalanowie od stycznia do czerwca, oraz od sierpnia do grudnia w każdy wtorek w godzinach 16.00 -18.00. Podobny punkt znajduje się też w budynku Urzędu Gminy Teresin w sali nr 6 na parterze. Jest czynny od stycznia do lipca, następnie od września do grudnia w środy w godz. 16.00 – 18.00.
Na terenie gminy Teresin uruchomiony jest „Telefon zaufania”, z którego skorzystać mogą osoby uzależnione, jak i współuzależnione. Dzwonić można w każdy roboczy dzień w godzinach pracy Urzędu. Jego numer to 661 500 587.

Marcin Odolczyk