Strona główna Sochaczew miasto Duże odpady będą składowane w Chodakowie

Duże odpady będą składowane w Chodakowie

1385
0
PODZIEL SIĘ

W imieniu siedmiu samorządów ziemi sochaczewskiej, w tym miasta, burmistrz rozstrzygnął przetarg na prowadzenie jednego, wspólnego dla wszystkich Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Usługę tę świadczyła i nadal będzie świadczyć spółka Zebra Recykling. Jej zadaniem jest właściwe magazynowanie odpadów, ich bezpieczny transport, odzysk lub przyjazne dla środowiska unieszkodliwienie.

PSZOK działa w tym samym miejscu co dotychczas, czyli przy ul. Chemicznej 8, na terenie dawnego Chemitexu. Mieszkańcy miasta figurujący w rejestrze płacących za śmieci, własnym transportem mogą zawieźć tam np. odpady zielone, zepsutą pralkę czy telewizor, baterie, akumulator, opony, starą kanapę, przeterminowane leki. Za ich odbiór PSZOK nie pobiera żadnych opłat. Podobnie mogą postąpić mieszkańcy gmin Sochaczew, Rybno, Teresin, Brochów, Młodzieszyn i Iłów, które zdecydowały o zawarciu porozumienia i wspólnym prowadzeniu PSZOK.

Punkt działa od wtorku do soboty w godzinach 9.00 – 17.00. Jego roczna obsługa będzie kosztowała samorządy ponad 130 tys. zł. Umowa Zebry z gminami obejmuje okres od 2 lipca 2018 do 30 czerwca 2019 roku.

Każdego, kto przywiezie odpady, pracownik punktu poprosi o dokument potwierdzający, że mieszka na terenie miasta lub jednej z sześciu gmin powiatu (np. kopia deklaracji śmieciowej lub inny dokument potwierdzający zamieszkiwanie) oraz aktualny dowód opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– Ponieważ PSZOK jest finansowany z wpłat, jakie mieszkańcy wnoszą za odbiór śmieci, nieodpłatnie przyjmuje tylko odpady powstałe w gospodarstwach domowych. Gdy chcemy bezpiecznie, legalnie i z szacunkiem dla środowiska pozbyć się starego monitora, świetlówek czy mebli, należy je dostarczyć na miejsce własnym transportem. Z całą pewnością punkt nie przyjmie odpadów, których wygląd wskazuje na to, że wytworzono je w sklepie czy zakładzie usługowym. Przedsiębiorcy muszą mieć oddzielne, indywidulane umowy na wywóz śmieci –  wyjaśnia naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami UM Agnieszka Tomaszewska.

Co istotne, od mieszkańców punkt nie przyjmie zmieszanych odpadków domowych, materiałów zawierających azbest, papę, smołę, szyb samochodowych, zbrojonego szkła, części samochodowych, styropianu budowlanego. Jeżeli mamy wątpliwości, czy materiały, których chcemy się pozbyć, mogą zostać odebrane przy ul. Chemicznej, warto wcześniej zadzwonić do PSZOK (tel.  46 861-15-19 lub 662-967-992).

Oczywiście miasto nie rezygnuje z corocznych bezpłatnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego. Mieszkańcy bloków i kamienic wystawią tego rodzaju odpady w sobotę 15 września. Z kolei właściciele domów jednorodzinnych pozbędą się mebli i dywanów, w zależności od strefy w której mieszkają: 22 i 29 września oraz 6 i 13 października. Szczegółowe informacje na portalu Sochaczew.pl w zakładce „śmieci po nowemu”.

sochaczew.pl