Strona główna Wyszogród Dopłaty do produkcji dla rolników

Dopłaty do produkcji dla rolników

815
0
PODZIEL SIĘ

Zgodnie z przepisami każdy rolnik może ubiegać się o zwrot części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. Jednak w tym celu powinien złożyć wniosek oraz oświadczenie o prowadzonej produkcji rolnej, w którym podana jest wielkość i charakter gospodarstwa rolnego. Do wniosku należy załączyć oryginalne faktury VAT lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca w ramach tegorocznego limitu, który wynosi 86 zł na 1 ha użytków rolnych. Dopłata do jednego litra wynosi 1zł.

Producenci rolni z gminy Wyszogród, chcący skorzystać ze zwrotu części podatku, mogą pobrać potrzebne formularze do wypełnienia wniosku ze strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród lub bezpośrednio w samym urzędzie. Starający się o zwrot podatku akcyzowego, powinien złożyć dokumenty w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

Zwroty wypłacane będą rolnikom do 31 października na konto przez nich podane we wniosku lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

BN