Strona główna Brochów Aktywnością zarażają gminę

Aktywnością zarażają gminę

1711
0
PODZIEL SIĘ

Stowarzyszenie „Aktywni dla Brochowa” to najdynamiczniej działające stowarzyszenie pozarządowe na terenie gminy. Ma też największą liczbę członków i sympatyków. Nie ma praktycznie żadnej gminnej imprezy, w której nie mieliby udziału. Aktywni – głównie młodzi mieszkańcy gminy – coraz dynamiczniej działają.

– Jesteśmy otwarci na mieszkańców i wszystko robimy, co się da, by zaangażować ich do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym w naszej gminie. Staramy się zapewnić jak najwięcej ciekawych wydarzeń. Wyszukujemy inicjatywy, którymi chcemy zainteresować innych – mówi Żaneta Król, prezes Stowarzyszenia „Aktywni dla Brochowa”.

Pasjonaci z powołania

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia pojawiła się pod koniec 2015 roku wśród pracowników Urzędu Gminy w Brochowie. Szukali nowych możliwości pozyskiwania funduszy na gminne, masowe imprezy dla mieszkańców
– Rozwijanie działalności lokalnej wymaga nieco nakładów finansowych, a te nie zawsze są budżecie. Tak więc nie wszystkie działania można sfinansować. Jak się okazało, takie stowarzyszenie skupiające pracowników urzędu, ma rację bytu. Postanowiliśmy to wykorzystać. Stąd też skrzyknęliśmy się i zarejestrowaliśmy swą działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki temu, że mamy status stowarzyszenia użyteczności publicznejm udaje nam się pozyskać wiele dotacji na nasze wnioski i wcielać w życie wiele naszych pomysłów aktywizowania gminy – dodaje Żaneta Król, pracująca na co dzień w sekretariacie urzędu gminy.
„Aktywni dla Brochowa” obchodzą w tym roku 2-lecie działalności. Członkiem może zostać każdy mieszkaniec gminy Brochów, który chce działać dla wspólnego dobra.

Gejzery pomysłów

– Chcemy pobudzać oddolne inicjatywy mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, wzmacniać nasze więzi w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje, promować i rozwijać produkty i usługi lokalne. Jednocześnie chcemy poprawić infrastrukturę publiczną, turystyczną i społeczną. Chcemy też rozwijać edukację, oświatę, kulturę fizyczną i sport, promować zdrowie i pomoc społeczną – zaznacza prezes Stowarzyszenia. – Nieobce są nam idee związane z rozwojem obszarów wiejskich, gdyż jesteśmy gminą ściśle wiejską. Chcemy chronić nasze zabytki, tradycję oraz dziedzictwo przyrodnicze, utrzymać ład przestrzenny. Najważniejszym jednak celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Zarząd Stowarzyszenia to same panie: wiceprezesem jest Agnieszka Winnicka, skarbnikiem – Monika Błaszczyk, a członkiem zarządu – Eliza Biernacka.
– Choć ktoś może zauważyć, że jesteśmy sfeminizowanym stowarzyszeniem, to zapewniam, że mamy jako członków wspaniałych panów, którzy bardzo wiele nam pomagają i bardzo nas wspierają. Są też prawdziwymi gejzerami pomysłów. Co prawda działalność pochłania nam sporo pozazawodowego czasu, ale bardzo cieszy fakt, że w gminie zaczęło się coś w końcu dziać – dodaje Żaneta Król.
Największe imprezy gminne, jak powitanie lata, wigilia, mikołajki czy dzień dziecka, odbywają się dzięki ogromnej pracy członków stowarzyszenia, którzy zabiegają o pieniądze na te imprezy. Ostatnim pomysłem jest Gminna Aktywna Akademia Fitnesu.
– Dla nas to zupełne zaskoczenie, że tak ogromne jest zainteresowanie mieszkańców tą inicjatywą Aktywnych. Na razie dwa razy w tygodnia odbywają się zajęcia, zawsze z nadkompletem chętnych. Podejrzewam, że w okresie jesiennym przybędzie chętnych. Cieszy, że mieszkańcy zaczynają dostrzegać potrzebę aktywności fizycznej – dodaje Piotr Szymański, wójt gminy Brochów, który z dumą zaznacza, że jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia.
Od września planowany jest cały cykl nowych imprez. Już na początku piknik rodzinny połączony z turniejem sołectw oraz gminna olimpiada młodzieży.

Bogumiła Nowak