Strona główna Rybno Wybory i ekologia

Wybory i ekologia

411
0
PODZIEL SIĘ

Podczas sesji Rady Gminy Rybno, 23 lipca radni zajęli się przesunięciami finansowymi w obowiązującym budżecie oraz korektą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która wynika z otrzymanych dotacji.

Na sesji przyjęta została także uchwała w sprawie podziału powiatu sochaczewskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic, oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Opinia ta została przekazana radzie powiatu.

Ponadto ustalono również wysokość nowej opłaty targowej, a także stawki za odbiór nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym do Oczyszczalni Ścieków w Rybnie.

BN