Strona główna Teresin Zmienili statut

Zmienili statut

560
0
PODZIEL SIĘ

Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie. Zmiany dotyczą zapisu w związku z nowym zadaniem wypłaty świadczeń w programie „Dobry Start”

Jak wyjaśnia Jolanta Linard, dyrektor teresińskiego GOPS: – W dniu 1 czerwca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków realizacji rządowego programu. Z tego rozporządzenia wynikają nowe zadania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, polegające na prowadzeniu postępowań w zakresie wypłaty świadczeń tzw. „300+”. W związku z tym w statucie GOPS należy wprowadzić odpowiedni zapis dotyczący tego nowego zadania.

Przypomnijmy, że od 1 lipca można już składać wnioski drogą internetową. Natomiast dokumenty w wersji papierowej będzie można składać od 1 sierpnia br. Muszą być złożone w terminie do końca listopada br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma dwa miesiące od daty złożenia wniosku na wypłatę świadczenia. Jak dodaje dyrektor Linard: – Nie są wymagane dodatkowe dokumenty potwierdzające wiek dziecka, wystarczy oświadczenie rodzica.

Marcin Odolczyk