Strona główna Sochaczew miasto Szukają gorących źródeł

Szukają gorących źródeł

926
0
PODZIEL SIĘ

Trzeci sierpnia przejdzie do historii Sochaczewa. Tego dnia na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej na Trojanowie rozpocznie się wiercenie otworu geotermalnego. Gdyby potwierdziły się przypuszczenia naukowców, to w niedalekiej przyszłości miasto zyska dodatkowe źródło ciepła oraz nowe źródło wody pitnej.

 – Szukamy odpowiedzi na pytanie, czy pod Sochaczewem znajdują się złoża ciepłej wody, którą można wykorzystać w miejskim systemie grzewczym oraz po uzdatnieniu skierować do sieci wodociągowej. Nie byłoby odwiertu, gdyby nie prawie jedenastomilionowa dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To z niej pokryjemy sto procent kosztów prowadzonych prac – wyjaśnia burmistrz Piotr Osiecki.

Naukowcy opiekujący się sochaczewskim projektem zakładają, że pod Sochaczewem, na głębokości około 1400 metrów w pokładach z okresu kredy znajduje się słodka woda o temperaturze 40 stopni i mineralizacji poniżej 1 g/dm3. Wstępnie założono, że odwiert miałby dostarczać na powierzchnię ziemi około 120 metrów sześciennych  wody termalnej na godzinę.

Potwierdzenie tych przypuszczeń ma dać odwiert, który zostanie wykonany przez firmę G-Drilling. To właśnie ona podjęła się kompleksowego wykonania zadania, czyli przeprowadzi wiercenie, laboratoryjne badania wody, badania geofizyczne i hydrogeologiczne, a na koniec zabezpieczy wydrążony otwór. Z kolei za nadzór geologiczny i opracowanie raportu o wielkości zasobów geotermalnych odpowiada firma Polgeol z Warszawy.

Pierwszy odwiert

 Początek wiercenia niemal półtorakilometrowego otworu w ziemi zaplanowano na 3 sierpnia około godziny 13.00. A ponieważ jest to wyjątkowe wydarzenie w historii Sochaczewa, burmistrz zaprosił na nie przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Głównego Geologa Kraju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Na uroczystości będzie również obecny poseł Maciej Małecki, który od początku mocno wspierał miejski samorząd w uzyskaniu rządowych dotacji potrzebnych na wykonanie odwiertu. A ten zostanie wykonany na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 – Firma przygotowała już plac do wiercenia, wykonała drogi technologiczne i dojazdowe, zabiera się za wykonanie szczelnego dołu zrzutowego i systemu rur łączącego go z odwiertem, oraz za montaż urządzeń wiertniczych – wyjaśnia Dariusz Dobrowolski, zastępca burmistrza Sochaczew.

Prace wiertnicze przeprowadzone zostaną etapami, z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa. W ich trakcie wykonywane będą różnego rodzaju pomiary i badania laboratoryjne obejmujące m.in. ustalenie potencjalnej wielkości wydobycia, temperatury wody, poziomu zwierciadła wody, jej składu chemicznego. Firma wykona również badania geologiczne, dzięki którym poznamy rodzaj, wiek i wzajemne położenie skał znajdujących się pod miastem.

W zależności od głębokości średnica samego otworu badawczego ma wynosić od 560 do 215 milimetrów. Na jego końcu, na głębokości 1400 metrów, zostanie zamontowana głowica wyposażona w zawór odcinający wypływ wody. Po zakończeniu prac odwiert zostanie szczelnie zabezpieczony i ogrodzony.

Kolejne miliony dotacji

 Gdyby woda spełniła zakładane parametry, była słodka i miała około 40 stopni, to przed miastem drugi i znacznie poważniejszy krok – budowa zakładu termalnego, który odzyska energię z podziemnych wód oraz po schłodzeniu wtłoczy ją do sieci wodociągowej.

– Budowa takiego zakładu pochłonie miliony, zatem i na ten cel chcemy pozyskać rządową dotację. W naszym imieniu o wsparcie wystąpi Sochaczewski Klaster Energii powołany do życia jesienią ubiegłego roku, który niespełna trzy miesiące temu, w pierwszym konkursie, uzyskał Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii. To duży sukces, gdyż o certyfikaty wydawane przez ministra energii ubiegało się ponad sto podmiotów, a przyznano ich jedynie trzydzieści trzy – podkreśla Piotr Osiecki. Przypomnijmy, że klaster utworzyły cztery podmioty: miasto Sochaczew, sochaczewskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Geotermia Mazowiecka S.A., w której nasz samorząd ma udziały. Klaster opracował i złożył już wniosek o dotację na budowę zakładu geotermalnego. Na jego rozpatrzenie trzeba jednak poczekać. Decydujące znaczenie będą miały wyniki badań wody w odwiercie Sochaczew GT-1.

UM/ Jerzy Szostak

Fot. Jerzy Szostak