Strona główna Sochaczew miasto Sprzedają Pola Czerwonkowskie inwestorom

Sprzedają Pola Czerwonkowskie inwestorom

2215
0
PODZIEL SIĘ

Po wielu latach marazmu pojawiła się szansa na ożywienie Pól Czerwonkowskich. Za pośrednictwem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej miejski samorząd wystawił na sprzedaż prawie pięć hektarów gruntów wchodzących w skład Sochaczewskiej Strefy Ekonomicznej.

Prawdopodobnie na początku września poznamy firmy, które rozpoczną działalność w Sochaczewskiej Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. ŁSSE ogłosił właśnie przetarg mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie sochaczewskiej podstrefy, oraz nabędą znajdujące się w niej dwie nieruchomości, na terenie których będą mogli prowadzić swoją działalność. Pierwsza z wystawionych na sprzedaż działek znajdujących się przy ulicy Olimpijskiej, ma powierzchnię ponad 1,5 ha i została wyceniona na 1 400 000 zł. Z kolei druga to 3,34 ha o wartości wywoławczej 2 600 000 złotych.

Dodajmy, że zainteresowane firmy mogą nabyć jedną lub dwie działki. A o tym, kto przystąpił do przetargu, powinniśmy się dowiedzieć 31 sierpnia.

 – Jest to kolejny krok po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego Pól Czerwonkowskich i wprowadzeniu ulg podatkowych na terenie pól mających na celu przyciągnięcie inwestorów do Sochaczewa. I teraz już tylko od nich zależy, czy chcą w naszym mieście ulokować swoją działalność – powiedział nam Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa.

Wabienie inwestora

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku miejscy radni dokonali zmiany planu przestrzennego zagospodarowania Pól Czerwonkowskich, ponieważ dotychczasowy praktycznie uniemożliwiał prowadzenie na tym terenie jakiejkolwiek działalności produkcyjnej.

Według nowych zapisów, pola zostały podzielone na dwa obszary: działkę miejską i 14 niezagospodarowanych hektarów należących do prywatnej firmy. Ta pierwsza zostanie podzielona na kilka mniejszych, o powierzchni od jednego do dwóch hektarów. Na wyodrębnionych działkach, które nadal wchodzą w skład Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, będą mogły funkcjonować zakłady o nieuciążliwej produkcji, m.in. odzieżowe, produkujące elektronikę czy elektrotechnikę. Na tym obszarze będą także mogły powstać obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 metrów kwadratowych. W przypadku 14 hektarów  radni zdecydowali, że będą mogły na nim powstać obiekty przemysłowo – usługowe o powierzchni do 30 tysięcy metrów kwadratowych. Z tym tylko, że mogą być to zakłady o produkcji nieuciążliwej. Dodajmy, że na miejskiej części terenu będą one mogły mieć do 5000 m kw. powierzchni.

Z kolei na jednej z ostatnich tegorocznych sesji rady przyjęto uchwałę dotyczącą wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Sochaczew. Całkowita wartość pomocy przyznanej jednemu podmiotowi, który rozpocznie działalność w sochaczewskiej strefie – w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej – będzie się wahała w granicach od 100 do 200 tysięcy euro w ciągu trzech lat. Zwolnienia będą przysługiwały do 31 grudnia 2020 roku dla inwestycji realizowanych na miejskim fragmencie pól. Natomiast od 1 stycznia 2021 roku firmy działające w strefie będą płaciły takie same podatki, jak inni sochaczewscy przedsiębiorcy.

Jerzy Szostak

Fot. Jerzy Szostak