Strona główna Bez kategorii Spółdzielcy podsumowali rok

Spółdzielcy podsumowali rok

457
0
PODZIEL SIĘ

Jednogłośnym udzieleniem absolutorium dla Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Teresinie zakończyło się Walne Zgromadzenie jej członków. Podsumowano kolejny rok działalności, wybrano też nowy zarząd.

Obrady odbyły się 26 czerwca. Poprowadził je przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Szymańczak, a wśród zaproszonych gości był m.in. Marek Olechowski, wójt gminy Teresin.

Podczas sesji przedstawiono i omówiono wyniki lustracji za lata 2015-2017, z której wynika, że sytuacja Spółdzielni jest bardzo dobra. Przedstawiono też sprawozdanie finansowe mówiące o działalności gospodarczej, finansowej i majątkowej Spółdzielni – informuje Tadeusz Szymańczak. Został też ponownie wybrany przez członków na przewodniczącego nowej Rady Nadzorczej. Warto dodać, że wysoka była frekwencja na zebraniu. Wyniosła ona 75 procent, co jak przyznaje Szymańczak: – Świadczy o dużym zainteresowaniu, pełnej świadomości i determinacji, że Spółdzielnia jest naszym wspólnym dobrem, o które wszyscy razem musimy dbać – mówi.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania, Zarząd i Rada Nadzorcza wykazały dużo troski w utrzymaniu działalności gospodarczej Spółdzielni.

 – Na bieżąco decydowano o najpilniejszych remontach i inwestycjach w celu zabezpieczenia, jak również zwiększenia wartości naszego majątku i nie sprzedając przy tym żadnego środka trwałego należącego do Spółdzielni. Należy podkreślić, że stan techniczny większości budynków jest dobry, ale jeszcze niektóre z obiektów wymagają kolejnych remontów i modernizacji i jest to na obecną chwilę realizowane – mówi przewodniczący Tadeusz Szymańczak, dodając, że Spółdzielnia rozpoczęła ten proces już w 2014 roku i zamierza go kontynuować w latach następnych, dążąc do podniesienia wartości i estetyki własnych obiektów.

Podkreślano ponadto, iż stan organizacyjny i struktura zatrudnienia dostosowana jest do potrzeb i możliwości finansowych Spółdzielni, co przyniosło duże korzyści i oszczędności finansowe, które mają wpływ na wynik końcowy. Te działania były zapowiadane na Pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków w kwietniu 2014 r. i konsekwentnie są realizowane.

W dalszej części obrad postawiony został wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami i protokołem lustracji przyjęto sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, a zaraz potem wszystkimi głosami „za” udzielono absolutorium dla Zarządu.

Dziękuję za zaproszenie i gratuluję osiągnięcia bardzo dobrego wyniku finansowego i gospodarczego. Dzięki naszej dobrej współpracy zmieniamy wizerunek Teresina – mówił obecny podczas obrad wójt gminy Teresin Marek Olechowski. – Gratuluję Zarządowi i Radzie Nadzorczej wzorowego pilnowania interesów członków spółdzielni – dodał.

Marcin Odolczyk