Strona główna Teresin Seniorzy zgłaszają propozycje

Seniorzy zgłaszają propozycje

640
0
PODZIEL SIĘ

Za nami drugie już posiedzenie Rady Seniorów Gminy Teresin. Wśród zebranych padło wiele propozycji, które  zostaną przedstawione władzom gminy do uwzględnienia przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2019.

Obrady rozpoczęły się jednak od wystąpienia wójta Marka Olechowskiego, który zapoznał zebranych z bieżącymi informacjami dotyczących spraw gminy. W swojej wypowiedzi poruszał m.in. problemy wynikające z planowanej przez rząd budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który swoim zasięgiem objąć ma część gminy Teresin i obawy z tym związane wśród mieszkańców. Mówił też o planach inwestycji gminnych na najbliższy okres, poinformował o planowanym przez Gminę Teresin przystąpieniu do konkursu na dofinansowanie budowy parku w Granicach.

Podczas dyskusji członkowie Rady Seniorów zgłosili szereg koncepcji odnośnie przedsięwzięć do realizacji w przyszłym roku budżetowym. Są nimi m.in. urządzenie gabinetu rehabilitacji w nowym budynku na stadionie GOSiR z możliwością nieodpłatnego korzystania z zabiegów przez mieszkańców gminy Teresin z grupy wiekowej seniorów, wybudowanie ścieżek rowerowych przy głównych ulicach, w tym w ciągu ulic: Szymanowska i Kaska w Teresinie oraz ul. Kolbego w Paprotni, czy też podjęcie działań w celu poprawy dostępności mieszkańców do lekarzy specjalistów, takich jak kardiolog, neurolog itp.

Ponadto seniorzy zauważyli potrzebę dostawienia do istniejących sołeckich tablic ogłoszeniowych, tablic ogólnodostępnych (niezamykanych), na których mieszkańcy mogliby zamieszczać swoje informacje i ogłoszenia. Rodzi się też potrzeba wygospodarowania miejsca spotkań dla seniorów, padła propozycja udostępniania małej sali, np. w budynku nowego dworca PKP.

Rada Seniorów zaproponowała również zorganizowanie przy Szkole Podstawowej w Paprotni ogólnodostępnego boiska sportowego. To z uwagi na fakt, iż ich zdaniem boisko GOSiR w Teresinie jest przepełnione i przydałoby się je odciążyć. Ciekawa, choć i z pewnością dla niektórych zaskakująca wydawać mogłaby się jeszcze inna propozycja. Seniorzy chcieliby, by w Teresinie i Paprotni w niedalekiej przyszłości powstały dwie tężnie. Teraz, jak poinformował przewodniczący teresińskiej Rady Seniorów Tadeusz Koryś, zgłoszone pomysły zostaną przedstawione wójtowi do uwzględnienia w miarę możliwości przy konstruowaniu projektu budżetu gminy na 2019 rok.
Przypomnijmy, Rada Seniorów w gminie Teresin rozpoczęła funkcjonowanie w lutym tego roku. W jej skład wchodzą obecnie: Tadeusz Koryś – przewodniczący, jego zastępca Bożena Dentko, Zdzisław Goszcz, Henryka Jaworska, Ewa Lewandowska, Jan Pyzik, Krystyna Radkowska, Wiesława Szymańska, Ryszard Wielogórski i Teresa Zdanowicz.
Rada Seniorów będzie podejmować działania integrujące środowisko osób starszych oraz zmierzające do wzmocnienia udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej w naszej Gminie.

Marcin Odolczyk