Strona główna Sochaczew miasto Ruszają wiercenia geotermalne

Ruszają wiercenia geotermalne

877
0
PODZIEL SIĘ

Trzeciego sierpnia, na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej na Trojanowie, rozpocznie się wiercenie otworu geotermalnego. To historyczny moment, bo jeśli natrafimy na wodę o pożądanych parametrach, w niedalekiej przyszłości miasto zyska dodatkowe, przyjazne środowisku źródło ciepła oraz nowe źródło wody pitnej. Za wiercenia w całości zapłaci polski rząd.

Badawczy odwiert geotermalny Sochaczew GT-1 powstanie do końca września w ramach narodowego programu pn. Poznanie Budowy Geologicznej Kraju. Umowa na jego wykonanie podpisana została 16 maja br., a do złoża mają dowiercić się eksperci firmy G-Drilling z Warszawy.

 Wszystkie koszty pokrywa NFOŚiGW

– Szukamy odpowiedzi na pytanie, czy pod Sochaczewem znajdują się złoża ciepłej wody, którą można wykorzystać w miejskim systemie grzewczym oraz po uzdatnieniu skierować do sieci wodociągowej. Nie byłoby odwiertu, gdyby nie prawie jedenastomilionowa dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To z niej pokryjemy sto procent kosztów prowadzonych prac – wyjaśnia burmistrz Piotr Osiecki.

Naukowcy opiekujący się sochaczewskim projektem zakładają, że pod naszymi stopami, na głębokości około 1400 metrów, w pokładach z okresu kredy, znajduje się słodka woda o temperaturze 40 stopni i mineralizacji poniżej 1 g/dm3. Wstępnie założono, że odwiert miałby dostarczać na powierzchnię ziemi około 120 m3 wody termalnej na godzinę.

Firma G-Drilling podjęła się kompleksowego wykonania zadania czyli przeprowadzi wiercenie, laboratoryjne badania wody, badania geofizyczne i hydrogeologiczne, a na koniec zabezpieczy wydrążony otwór. Z kolei za nadzór geologiczny i opracowanie raportu o wielkości zasobów geotermalnych odpowiada firma Polgeol z Warszawy.

Pierwszy odwiert

Przed nami ważne wydarzenie – początek drążenia niemal półtorakilometrowego otworu w ziemi, które ma się rozpocząć 3 sierpnia około 13.00. Inauguracja prac to dla miasta ważna chwila, dlatego burmistrz zaprosił na to wydarzenie przedstawicieli ministerstwa środowiska, Głównego Geologa Kraju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, posła ziemi sochaczewskiej Macieja Małeckiego, który od początku mocno wspierał nasze starania o dotację, samorządowców z miasta i powiatu, partnerów Sochaczewskiego Klastra Energii oraz przedstawicieli wykonawcy odwiertu – firmy G-Drilling oraz spółki Polgeol.

Do rozpoczęcia prac niezbędna jest wiertnia czyli zespół urządzeń i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia robót, w tym wieża wiertnicza, maszynownia, agregaty prądotwórcze, silniki napędzające urządzenia wiertni, pompy, pomieszczenia biurowe, gospodarcze, laboratorium kontrolno–pomiarowe.

– Firma przygotowała już plac do wiercenia, wykonała drogi technologiczne i dojazdowe, zabiera się za wykonanie szczelnego dołu zrzutowego i systemu rur łączącego go z odwiertem, oraz za montaż urządzeń wiertniczych – wyjaśnia zastępca burmistrza Dariusz Dobrowolski.

Prace wiertnicze przeprowadzone zostaną etapami, z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa. W ich trakcie wykonywane będą różnego rodzaju pomiary i badania laboratoryjne obejmujące m.in. ustalenie potencjalnej wielkości wydobycia, temperatury wody, poziomu zwierciadła wody, jej składu chemicznego. Firma wykona również badania geologiczne, dzięki którym poznamy rodzaj, wiek i wzajemne położenie skał znajdujących się pod miastem.

W zależności od głębokości średnica samego otworu badawczego ma wynosić od 560 do 215 milimetrów. Na jego końcu, na głębokości 1400 metrów, zostanie zamontowana głowica wyposażona w zawór odcinający wypływ wody. Po zakończeniu prac odwiert zostanie szczelnie zabezpieczony i ogrodzony.

Zakład geotermalny

Gdyby woda spełniła zakładane parametry, była słodka i miała około 40 stopni, przed miastem drugi i znacznie poważniejszy krok – budowa zakładu termalnego, który odzyska energię z podziemnych wód oraz po schłodzeniu wtłoczy ją do sieci wodociągowej.

– Budowa takiego zakładu pochłonie miliony, zatem i na ten cel chcemy pozyskać rządową dotację. W naszym imieniu o wsparcie wystąpi Sochaczewski Klaster Energii powołany do życia jesienią ubiegłego roku, który niespełna trzy miesiące temu, w pierwszym konkursie, uzyskał Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii. To duży sukces, gdyż o certyfikaty wydawane przez ministra energii ubiegało się ponad sto podmiotów, a przyznano ich jedynie 33 – podkreśla Piotr Osiecki.

Klaster utworzyły cztery podmioty – miasto Sochaczew, sochaczewskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Geotermia Mazowiecka S.A. z siedzibą w Mszczonowie, w której nasz samorząd ma udziały. Klaster opracował i złożył już wniosek o dotację na budowę zakładu geotermalnego. Na jego rozpatrzenie trzeba jednak poczekać. Decydujące znaczenie będą miały wyniki badań wody w odwiercie Sochaczew GT-1.

Daniel Wachowski