Strona główna Iłów Radni w Iłowie podsumowali rok

Radni w Iłowie podsumowali rok

653
0
PODZIEL SIĘ

Radni gminy Iłów, podczas sesji 27 czerwca, dokonali podsumowania 2017 roku i zdecydowali o udzieleniu absolutorium Romanowi Kujawie – wójtowi gminy Iłów, za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Nie obyło się jednak bez sporów. Część radnych nie zgodziła się, aby wójt otrzymał absolutorium.

W trakcie sesji radni zostali zapoznani z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stwierdziła, że zadania w gminie Iłów realizowane są prawidłowo, z zachowaniem dyscypliny finansowej. Jednak nie wszyscy radni poparli wójta i realizację budżetu w 2017 roku. Przeciwna działaniom wójta była opozycja.

Z patriotycznym akcentem

Sesja rozpoczęła się jednak akcentem artystycznym, gdyż zgodnie z zapowiedzią Ryszarda Zientary – przewodniczącego rady gminy, na sesjach realizowany jest cykl programów patriotycznych w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Tym razem na scenie Gminnego Ośrodka Kultury, w którym odbywały się obrady sesji, wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Iłowie. Zaprezentowała montaż słowno-muzyczny pt. „Józef Piłsudski – Twórca Niepodległej Polski”. Była to inscenizacja, w której uczniowie przytoczyli najważniejsze wątki z życia Marszałka. Samorządowcy nagrodzili występy dzieci gromkimi brawami.

Raport z inwestycji

Po widowisku przygotowanym przez uczniów, odbyła się część robocza sesji. W sprawozdaniu wójta z działalności od poprzedniego, majowego posiedzenia do 27 czerwca, Roman Kujawa omówił to, co wydarzyło się w gminie oraz wskazał najbliższe plany inwestycyjne.

Przystąpiliśmy już do realizacji inwestycji dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Następnie odbędzie się przebudowa dróg w Henrykowie, Giżyczkach i ulicy Strażackiej. Zaplanowana jest także wymiana dachu na strażnicy OSP w Łaziskach oraz budowa siłowni zewnętrznych – poinformował Roman Kujawa.

Natomiast sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok przedstawiła Agnieszka Brzeska – skarbnik gminy Iłów, która odniosła się do zrealizowanych inwestycji. W poczet największych zadań ubiegłego roku zaliczyła ona rozbudowę systemu wodno–kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 4 696 049 zł.

Inne działania to m.in. zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłów (661 152 zł), wsparcie zakupu samochodu dla posterunku policji w Iłowie (40 000 zł), budowa stacji uzdatniania wody w Lubatce (72 078 zł), kontynuacja budowy strażnicy OSP w Ładach (89 957 zł), dostosowanie gminnego boiska w Iłowie do wymogów Polskiego Związku Piłki Nożnej (33 591 zł), a także przebudowa drogi w Zalesiu (435 694 zł).

Nie wszyscy poparli

Radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu i udzielili wójtowi absolutorium, choć nie obyło się bez krytyki ze strony opozycji.

Gmina nie działa tak, jak powinna – usłyszał m.in. Roman Kujawa, lecz trudno było mu się odnieść do takich lakonicznych stwierdzeń.

9 radnych było za udzieleniem absolutorium, 4  sprzeciwiło się, 2 wstrzymało się od głosu.

– Nazywanie nas opozycją to jest przykra sprawa. Mamy ten sam cel – dobro gminy – mówiła jedna z radnych krytykujących wójta.

– Jak jednak nazwać radnych nie popierających działalności wójta, który jest odpowiedzialny za rozwój gminy? – zastanawiali się uczestnicy sesji.

Absolutorium stało się jednak faktem. Wójt otrzymał potwierdzenie, że prawidłowo realizował budżet, a jego działania są akceptowane przez radnych.

Joanna Kudarewko

Fot. Joanna Kudarewko