Strona główna Iłów Odbudowa drogi powiatowej

Odbudowa drogi powiatowej

837
0
PODZIEL SIĘ

Trwają prace związane z odbudową drogi powiatowej nr 3806 łączącej Iłów z Giżycami. Zakres prac przewidzianych w umowie z wykonawcą obejmuje odbudowę nawierzchni na odcinku pond 4300 m. Wykonana zgodnie z umową ma być warstwa ścieralna oraz warstwa wyrównawczo-klinująca z betonu asfaltowego. Odtwarzane są również rowy przydrożne wraz z ich odmuleniem oraz wyrównywane pobocza i uzupełniane kruszywem łamanym.

Cała długość drogi wynosi 6680 m, a wykonane w tym roku prace stanowią ponad 65 procent działań remontowych, głównie na odcinkach najbardziej zniszczonych.

Inwestycja współfinansowania jest ze środków Powiatu Sochaczewskiego, Gminy Iłów oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z remontem i odbudową obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Łączny koszt inwestycji wynosi 2 584 958 zł. Prace wykonuje firma PRIMA. Termin zakończenia remontu drogi do 30 września.

Kolejne inwestycje na drogach powiatowych w gminie Iłów, to budowa mostu we wsi Lasotka, odbudowa drogi powiatowej Iłów-Miękinki na odcinku od strony wsi Leśniaki oraz przebudowa ul. Wyzwolenia w Iłowie.

Wanda Dragan