Strona główna Kampinos Nowoczesny punkt zbiórki odpadów

Nowoczesny punkt zbiórki odpadów

705
0
PODZIEL SIĘ

W Gminie Kampinos powstał nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Kampinos A. We wtorek, 3 lipca 2018 roku, miało miejsce oficjalne otwarcie obiektu z udziałem przedstawicieli radnych i sołtysów naszej gminy, a także reprezentujących wykonawcę obiektu (Oy Polska) oraz konsorcjum Remondis-Zebra.

Efektem zrealizowanego przedsięwzięcia jest obiekt o utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej, na terenie którego zlokalizowane są 3 zadaszone wiaty oraz pomieszczenie o charakterze zaplecza socjalno-technicznego. Ponadto teren został ogrodzony, oświetlony i zagospodarowany poprzez wykonanie nasadzenia drzew.

Liczymy, iż wizyta na terenie obiektu rozwieje resztki wątpliwości osób, które na etapie realizacji zadania wyrażały swój sprzeciw, sugerując, iż będzie to wysypisko śmieci stanowiące dla mieszkańców dużą uciążliwość. Nasz PSZOK jest dopiero drugim  w powiecie warszawskim zachodnim i pierwszym w najbliższej okolicy profesjonalnie przygotowanym obiektem, w związku z czym możemy śmiało powiedzieć, iż wśród gmin wiejskich naszego rejonu Gmina Kampinos jest liderem w zakresie wdrażania nowoczesnego gospodarowania odpadami.

Z uruchomieniem naszego PSZOK-u związana jest jeszcze jedna korzyść społeczna w postaci 2 nowych miejsc pracy,  w ramach których zatrudnienie znalazły  osoby zamieszkujące teren gminy.

W PSZOK-u mieszkańcy gminy Kampinos mogą zostawić odpady 15 frakcji, w tym między innymi: stare meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu oraz szkła, jak również zużyte opony. Na miejscu zostały zabezpieczone kontenery na gruz i odpady budowlane z przeprowadzonych samodzielnie remontów. Mieszkańcy z terenu gminy będą mogli oddawać również odpady zielone, popioły, a także odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym: farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia, w tym ich opakowania, zużyte baterie  i akumulatory oraz przeterminowane leki. Dodatkowym, innowacyjnym elementem na PSZOK-u jest  pojemnik na suche pieczywo, który pozwoli rozwiązać dylemat związany z pozbywaniem się niewykorzystanego pieczywa.

PSZOK w Kampinosie A otwarty jest od wtorku do soboty w godzinach 11-19, zaś regulamin funkcjonowania dostępny na stronie www.kampinos.pl i na terenie obiektu. Projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 624  814,70 zł

Kwota dofinansowania UE: 365  151,76 zł

UG Kampinos