Strona główna Kampinos Młodzi Odkrywcy z Kampinosu

Młodzi Odkrywcy z Kampinosu

930
0
PODZIEL SIĘ

Jednym z efektów porozumienia o współpracy, które zawarła Wójt Gminy Kampinos Monika Ciurzyńska, z Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania Moniką Madej, jest projekt „Młodzi Odkrywcy z Kampinosu”, skierowany do uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

Celem projektu jest wyposażenie uczniów w umiejętności uniwersalne na rynku pracy i kluczowe kompetencje: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się i pracy zespołowej. Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat.

W czerwcu i lipcu br. w Szkole Podstawowej w Kampinosie odbyły się zajęcia:

– warsztaty fotograficzne dla uczniów z klas VI-VIII, z dr. Anną Plewką

– warsztaty urbanistyczne dla uczniów z klas 0-III z mgr Izabelą Sobierajską.

Kreatywność i zaangażowanie dzieci zostały bardzo wysoko ocenione przez prowadzących.

Projekt finansowany ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17.

Więcej zdjęć oraz informacji na stronie www.kampinos.pl .

UG Kampinos