Strona główna Powiat Koniec składania projektów do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego

Koniec składania projektów do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego

634
0
PODZIEL SIĘ

Do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie wpłynęło 25 projektów w ramach pierwszej edycji Powiatowego Budżetu Obywatelskiego 2019. Właśnie zakończył się etap składania wniosków przez mieszkańców powiatu sochaczewskiego, można je było dostarczać w terminie 1-30 czerwca br.

Zgodnie z wymogami, wszyscy projektodawcy mogli zgłosić swoje pomysły w formie elektronicznej, a także doręczyć wniosek wraz z listą poparcia i klauzulą informacyjną zgodną z RODO do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Sochaczewie w tradycyjnej formie papierowej. Najwięcej złożonych propozycji dotyczyło projektów twardych, w tym głównie infrastruktury drogowej. Zgłoszone zostały również zadania miękkie z propozycjami imprez plenerowych czy kursów szkoleniowych dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Zaproponowane do budżetu obywatelskiego projekty w dalszym etapie będą podlegały weryfikacji, która trwać będzie do końca lipca br. Oceny formalnej i dalszej weryfikacji dokonają właściwe merytorycznie wydziały urzędu starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne. W weryfikacji projektów będą brane pod uwagę takie kryteria jak: zgodność z wymogami formalnymi zgłoszenia, w tym prawidłowość wypełnienia formularza zgłoszenia projektu i listy poparcia oraz klauzuli zgodnej z RODO, weryfikacja proponowanych kosztów realizacji projektu oraz ich rodzaj.

Sprawdzona zostanie zgodność zgłoszonego projektu z obowiązującymi w gminach planami zagospodarowania przestrzennego, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z prawem własności. Brane będzie również pod uwagę: niegenerowanie kosztów utrzymania w przyszłości, rażąco wysokich w stosunku do wartości proponowanego projektu i możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów oraz możliwość realizacji projektu w danym roku kalendarzowym.

Na etapie weryfikacji, w razie stwierdzenia, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji, osoba lub organizacja składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana listownie lub pocztą elektroniczną o konieczności dokonania uzupełnień, lub modyfikacji zakresu rzeczowego projektu w terminie 7 dni od momentu zawiadomienia. Z pozytywnie zweryfikowanych propozycji projektów oznaczonych jako „przyjęte” zespół opiniujący stworzy wstępną listę projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców.

Wyniki z podziałem na projekty miękkie i twarde przedstawione zostaną do publicznej wiadomości na początku sierpnia.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie