Strona główna Powiat Komunikat w sprawie suszy

Komunikat w sprawie suszy

641
0
PODZIEL SIĘ

W związku z wystąpieniem niedoboru wody w glebie, co spowodowało uszkodzenie roślin w uprawach sadowniczych i rolniczych, informujemy rolników o powołaniu komisji do szacowania strat w uprawach.

Prosimy rolników, u których wystąpiły szkody w uprawach, o składanie wniosków w sprawie oszacowania szkód. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy  Młodzieszyn, w pokoju numer 13. Wniosek można także złożyć na stronie https://mazowieckie.pl/download/1/51160/zalaczniknr1doregulaminu-wniosekooszacowanieszkod.doc

Termin składania wniosków do dnia 5 lipca 2018 roku.

Komisja Terenowa powołana przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie wniosku Wójta Gminy, dokona oszacowania wielkości szkód w zgłoszonych gospodarstwach na podstawie przeprowadzonej lustracji upraw.

Zgodnie z raportem monitoringu suszy, szacowaniu podlegają następujące uprawy: zboża ozime i jare, rzepak, rzepik, warzywa gruntowe, krzewy i drzewa owocowe, truskawki jeżeli trwa zbiór, rośliny strączkowe, łąki i pastwiska.

Do wniosku o oszacowanie strat producent rolny dołącza wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 46 864 17 59

UG Młodzieszyn