Strona główna Powiat Jubileusz Koła Łowieckiego „Żbik”

Jubileusz Koła Łowieckiego „Żbik”

1345
0
PODZIEL SIĘ

W tym roku mija 70 lat działalności Koła Łowieckiego „Żbik”, które na dobre wrosło w społeczność gminy Iłów i świadomość jej mieszkańców. Z okazji jubileuszu warto wrócić do historii tej organizacji i dokonać krótkiego podsumowania. Za oficjalną datę jej utworzenia uważa się 10 września 1948 roku – dzień, w którym wystawiono pierwszą legitymację członkowską.

Pierwotnie koło liczyło 18 członków (obecnie 54). W roku 1988 „Żbik” obchodził 40–lecie istnienia ze stanem 33 członków. Kolejne jubileusze zaznaczyły ślad w dorobku Koła. W roku 1993 (45 rocznica) został ufundowany sztandar, który wyświęcił ks. Zdzisław Średziński. Na 50–lecie oddano do użytku „Hubertówkę” – miejsce spotkań myśliwych. W jej sąsiedztwie pobudowano kapliczkę św. Huberta.

W 60 rocznicę powstania Koło liczyło 47 członków. Z każdym rokiem rozwijało się, prowadząc działalność gospodarczo-hodowlaną, polegającą m.in. na budowie urządzeń łowieckich, paśników dla zwierzyny płowej, lizawek, podsypów dla dzikiego ptactwa. Utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, to społeczna praca myśliwych.

Współczesne łowiectwo, jak podaje autor „Monografii KŁ „Żbik”, to przede wszystkim działalność na rzecz zachowania przyrody, stworzenie zwierzynie dogodnych warunków bytowania, dokarmianie jej, a także walka z kłusownictwem i drapieżnikami. W działalności myśliwych mieści się też współpraca z rolnikami, w której dużą rolę odgrywa szacunek dla ich pracy oraz uznawanie wyższości gospodarki rolnej nad łowiecką.

Od wielu lat Koło utrzymuje kontakty i współpracuje z miejscową młodzieżą i pedagogami. Uczniowie wspólnie z myśliwymi odbywają lekcje przyrody w terenie, dokarmiają zwierzynę, uczestniczą w projektach. Ich działania na rzecz miejscowej przyrody są realizowane m.in. w kolejnych edycjach ogólnopolskiego programu „Ożywić pola”, w którym gmina Iłów niejednokrotnie znalazła się w gronie laureatów.

Myśliwi z KŁ „Żbik” współpracują z młodzieżą, rolnikami i władzami gminy. Od wielu lat na placu wokół „Hubertówki” odbywa się „Otwarcie lasu”. Organizatorem tej cyklicznej imprezy jest Roman Kujawa, wójt Gminy Iłów, jednak myśliwi są tu gospodarzami, którzy użyczają terenu i biorą czynny udział w imprezie. Dodać należy, iż uczestniczą oni także w innych, lokalnych i ponadlokalnych wydarzeniach.

Udział myśliwych w życiu społeczności lokalnej, podczas świąt i innych uroczystości, pokazuje, że myślistwo to nie tylko polowania, urządzenia łowieckie i biesiady myśliwskie. To także obrzędowość, jak: kultura, etyka, zwyczaje i tradycje łowieckie, które czynią myśliwych środowiskiem znanym i cenionym, choć niepozbawionym przeciwników.

Nadchodzący jubileusz 70-lecia Koła Łowieckiego „Żbik” będzie celebrowany 25.08.2018 r. podczas Mszy świętej w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Iłowie. Z tej okazji życzymy myśliwym dalszych sukcesów i spokojnej pracy w atmosferze życzliwości ze strony otoczenia.

J.K