Strona główna Kampinos Dotacja na drogi

Dotacja na drogi

699
0
PODZIEL SIĘ

W grudniu 2017 roku Gmina Kampinos, w ramach ogłoszonego naboru, złożyła wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dotyczący realizacji w 2018 roku zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Niepodległości w Kampinosie”.

Województwo mazowieckie w ramach ww. naboru przeznaczyło prawie  6,2 mln zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w powiatach wokół Warszawy. Wsparcie finansowe trafi do 57 gmin i  powiatów, w tym do Gminy Kampinos w kwocie 100  000 zł, która pokryje prawie połowę kosztów przedsięwzięcia.

Umowę dotacji Wójt Gminy Kampinos podpisała na początku czerwca, podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W ramach udzielonej dotacji realizowana jest inwestycja polegająca na wykonaniu nawierzchni mineralno-bitumicznej o długości 860 mb i łącznej grubości 7 cm. Przedmiotowe zadanie jest realizowane z wykorzystaniem funduszu sołeckiego sołectwa Kampinos.

UG Kampinos

Fot. UMWM w Warszawie