Strona główna Młodzieszyn Dobry start dla uczniów

Dobry start dla uczniów

1134
0
PODZIEL SIĘ

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych, świadczenie wypłaca się tej osobie która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem

 Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i szkole ponadgimnazjalnej,  szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno wychowawczym.

300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne ( tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczące się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, który sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia Dobry Start oraz niżej wymienionych świadczeń można uzyskać na stronie internetowej GOPS: www.gops.mlodzieszyn.pl lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl.

Jakie można składać jeszcze wnioski?

Od dnia 1 sierpnia 2018 przyjmowane będą również wnioski na: fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+). W wersji elektronicznej będzie można składać wnioski od 1 lipca. W nowym okresie świadczeniowym 2018/2019 brane są pod uwagę dochody z 2017 roku z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego.

Gdzie można składać wnioski?

Na terenie Gminy Młodzieszyn wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00:

–  świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze  500+  w  pokoju nr 1  – tel.  46 816 63 47

–  fundusz alimentacyjny  w  pokoju nr 4   – tel. 46 862 41 59.

UG Młodzieszyn