Strona główna Sochaczew miasto Dobry rok dla Sochaczewa

Dobry rok dla Sochaczewa

724
0
PODZIEL SIĘ

Jak było do przewidzenia, miejscy radni nie mieli żadnych uwag do wykonania przez Piotra Osieckiego, burmistrza Sochaczewa, budżetu za 2017 rok. To z kolei spowodowało, że radni jednogłośnie udzielili mu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu miasta.

Pracę burmistrza mieszkańcy oceniają raz na kilka lat, stając przy urnie wyborczej, z kolei radni miasta robią to regularnie, raz w roku, w czasie sesji absolutoryjnej. Po otrzymaniu sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok oceniają, czy burmistrz dbał o dochody, rozsądnie wydawał powierzone mu pieniądze, a planowane inwestycje przeprowadził zgodnie z harmonogramem.

Decyzja, czy Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa, prawidłowo wykonywał w ubiegłym roku powierzone mu obowiązki, zapadła podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. To właśnie na niej radni udzielili mu ostatniego w tej kadencji absolutorium za wykonanie budżetu.

Wspólny sukces

Dziękując radnym, burmistrz stwierdził, że przyznanie mu absolutorium to przede wszystkim podziękowanie dla pracowników miejskiego samorządu.

Jest to sukces zespołu, a nie tylko mój. Zespołu, który tworzą nie tylko pracownicy Urzędu Miejskiego i podległych mu jednostek, ale i państwo, czyli miejscy radni. To dzięki współpracy nas wszystkich udało się zakończyć  ubiegły rok sukcesem, a podjęte podczas jego trwania decyzje owocują w tym roku – powiedział podczas sesji Piotr Osiecki.

Tej wypowiedzi trudno się dziwić, jeżeli przypomnimy, że uchwalając budżet miasta na 2017 rok, radni zakładali, że dochody miejskiego samorządu osiągną 142,4 mln zł, a wydatki 145,9 mln. zł. Tymczasem w  trakcie roku budżet ulegał wielu zmianom, a np. dochody wzrosły łącznie o 12 mln. Na konto miasta trafiły 4 mln na największą inwestycję 2017 roku, czyli termomodernizację domów kultury w Boryszewie i Chodakowie oraz generalny remont hali sportowej w Chodakowie. Zasiliła je też nadwyżka budżetowa z 2016 roku w wysokości prawie 4,7 mln zł i dwumilionowa refundacja za zabezpieczenie osuwiska zbocza Bzury.

– W 2017 roku wypracowaliśmy kilkumilionową nadwyżkę, której nie przejedliśmy, ale ostatnio podzieliliśmy na budowę trybun na stadionie, bulwarów nad Bzurą i kawiarni w miejscu przystani kajakowej, oraz renowację parku przy Traugutta. Łącznie, ubiegłoroczne wydatki na szeroko rozumiane inwestycje sięgnęły 17,7 mln zł. Za te pieniądze ratusz przeprowadził około 70 projektów, co bez wątpienia jest rekordem – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Z kolei radny Edward Stasiak dodał, że to właśnie w ubiegłym roku  miasto wykonało dokumentację około 20 inwestycji, dzięki którym w tym roku mogło ubiegać się o dofinansowanie na ich realizację ze środków zewnętrznych.

Praca popłaca

I to właśnie dzięki opracowanej dokumentacji miniony rok był wyjątkowy, jeśli chodzi o pozyskiwanie zewnętrznych dotacji, nie tylko unijnych, ale także rządowych, ministerialnych, pochodzących z różnego rodzaju funduszy. Burmistrz podpisał kilkanaście umów o przyjęciu ponad 36 milionów złotych wsparcia.

Dzięki temu, że do największych projektów przygotowujemy się bardzo starannie, opracowując wcześniej projekty, kosztorysy i studia wykonalności, gdy tylko jakiś konkurs ogłosi marszałek, ministerstwo czy podległa rządowi instytucja, my już jesteśmy gotowi. Dobre plany i jeszcze lepsze wnioski zapewniły nam prawie 11 mln dotacji na wykonanie geotermalnego odwiertu badawczego oraz 6,8 mln na rewitalizację trzech parków w Sochaczewie i terenów rekreacyjnych nad Utratą. Tymi gigantycznymi kwotami wsparł nas Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – wylicza Piotr Osiecki.

Wielkim sukcesem było także zawarcie czterech umów z marszałkiem Mazowsza o przyjęciu unijnych dotacji o łącznej wartości 14 mln złotych. Regionalny Program Operacyjny dofinansowuje nam m.in. budowę bulwarów i kawiarni nad Bzurą oraz wsparł zakończoną już termomodernizację gmachów SCK w Boryszewie i Chodakowie. Unijnym wsparciem ratusz posiłkował się także przy generalnym remoncie chodakowskiej hali sportowej.

To nie koniec, bo niemal 4,4 mln zł na sport i rekreację miasto otrzymało od rządu. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej wydzielił 2,6 mln na przebudowę stadionu miejskiego w Sochaczewie, budżet państwa dołoży 1,3 mln do bulwarów nad Bzurą, minister sportu wyłożył 300 tys. na nowe boisko przy Szkołach Podstawowych nr 1 i 3, a minister pracy  134 tys. na funkcjonowanie żłobka miejskiego.

Miliony na drogi

Kolejnym sukcesem – ale również obszarem działania, który pochłonął najwięcej środków przeznaczonych na inwestycje – były remonty dróg na terenie Sochaczewa. Tylko w ramach programu „Drogi zamiast błota”, nakładka asfaltowa pojawiła się na dziewiętnastu miejskich ulicach. W części z nich ułożono także kanalizację deszczową, między innym w Małej, Gagarina, Andersa czy Granicznej. Miasto dołożyło się również do pierwszego etapu przebudowy zarządzanej przez powiat ulicy Trojanowskiej.

Kolejne środki, a dokładnie 900 tysięcy, wydano na budowę nowych chodników, oświetlenia i projekty remontów kolejnych ulic.

Za niemal milion ułożyliśmy chodniki przy ulicach 1 Maja, Parkowej i Płockiej, wzięliśmy na siebie montaż oświetlenia w zarządzanej przez marszałka ulicy Chodakowskiej i dołożyliśmy swoją cegiełkę do przebudowy powiatowych dróg Sienkiewicza, Księcia Janusza  i Towarowej. Opracowaliśmy też dokumentację przebudowy ulicy Chopina, Licealnej i 15 Sierpnia. Kierowcy wiedzą, że część z tych dróg dziś już jest wyremontowana, albo prace są w trakcie – wylicza Piotr Osiecki.

Z kolei 177 tys. miasto zainwestowało w przygotowanie miejsc do wypoczynku i rekreacji.

Najdroższa była plaża, która pochłonęła 90 tysięcy. W tym roku wydzielone i strzeżone przez ratowników kąpielisko otwieramy w pierwszy dzień wakacji. Prócz plaży zbudowaliśmy boisko do plażówki w Chodakowie i doposażyliśmy miejskie place zabaw, w tym plac przy Szkole Podstawowej nr 3 – mówi burmistrz. Dodając, że jest też wiele drobniejszych, ale ważnych dla mieszkańców wydatków, jak np. zakup elektronicznych tablic wyników na dwa boiska, tablic interaktywnych dla szkół czy prawie 32 tys. przeznaczone na zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo w mieście i powiecie (quad dla straży pożarnej).

Jerzy Szostak /UM Sochaczew