Strona główna Sochaczew gmina Chcą zmobilizować mieszkańców do działania

Chcą zmobilizować mieszkańców do działania

647
0
PODZIEL SIĘ

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie chce zmobilizować do działania społecznego mieszkańców gmin. 11 lipca w Kramnicach Miejskich odbyło się spotkanie „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną”, w trakcie którego przedstawiona została propozycja pozyskiwania funduszy z konkursu dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych. 

W powiecie sochaczewskim tylko nieliczne organizacje pozarządowe uczestniczą w pozyskiwaniu grantów na swą działalność. Jak na razie z dofinansowania nie skorzystały nowopowstałe stowarzyszenia w gminach Brochów, Iłów i Nowa Sucha, choć są aktywne.

Jest kasa na początek

– By zachęcić do udziału gminy, które nie skorzystały dotąd z dotacji w pierwszej kolejności będziemy promować ich wnioski. Jednak jest warunek – stowarzyszenia nie mogą działać dłużej niż 30 miesięcy od wpisu do KRS i muszą zdobyć minimum 50 procent maksymalnej liczby wymaganych punktów – mówi Katarzyna Leśko – Lada ze Stowarzyszenia BORIS (Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych) z Warszawy.
Tegoroczny Konkurs FIO Mazowsze Lokalnie ma 3 zakresy, w jakich można aplikować o środki. Przede wszystkim na zwiększenie roli inicjatyw oddolnych i integrację środowiska społecznego, na działalność konkretnych grup samopomocowych oraz wspieranie młodych organizacji pozarządowych. I właśnie do skorzystania z dotacji dla tych ostatnich zachęcała Katarzyna Leśko – Lada. Każda z organizacji może wnioskować na realizację swego programu od 1,5 tys. do 5 tys. zł.
– Nie są to może duże fundusze, ale na początek stowarzyszeniu mogą się przydać, na przykład na biuro, czy zakup sprzętu do pracy – dodaje Agnieszka Ptaszkiewicz, prezes zarządu Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
Jednym z warunków jest jednak wkład własny organizacji. Nie musi być finansowy. Może to być wsparcie firmy udostępniającej np. lokal na spotkania stowarzyszenia czy na jego imprezy. Wystarczy przedstawić umowę o użyczeniu. Może też być umowa z wolontariuszami na nieodpłatną pracę na rzecz organizacji. Im więcej takich umów, tym lepiej oceniany wniosek.

Na sprzęt i imprezy

Na spotkaniu w Kramnicach pojawiły się 4 nowe organizacje i przedstawiciel jednej grupy nieformalnej. Dwie organizacje to – Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut” oraz Stowarzyszenie Kajakowców Sochaczewa. Organizacje działają od około roku.
– Mamy wiele pomysłów i propozycji. To, czego nam najbardziej brak, to sprzęt. Przydałyby się kajaki, które mogłyby być wykorzystywane w naszych imprezach. Działamy nie tylko w Sochaczewie, ale też wychodzimy poza miasto, a nawet powiat – mówi Małgorzata Chmura ze Stowarzyszenia Kajakowcy Sochaczewa.
– Dla nas problemem jest wyposażenie w sprzęt biurowy – komputery, skanery, aparaty fotograficzne. Na razie pracujemy na prywatnym sprzęcie. Z konkursu będziemy starali się właśnie o pieniądze na sprzęt – dodaje Mirona Miklaszewska z SWL Atut.
Zupełnie inne pomysły ma niedawno powstałe Stowarzyszenie Seniorów z Nowej Suchej, utworzone na bazie dawnego, rozwiązanego na mocy nowych przepisów.
– Choć jesteśmy emerytami, to chcemy coś więcej robić niż oglądać telewizję. Jeszcze nie bardzo wiemy, jak skorzystać z tego konkursu, ale chcielibyśmy organizować imprezy dla seniorów – zaznacza Alfred Nowiński z Nowej Suchej.
Z kolei Jarosław Żejmo prezes Stowarzyszenia „Teresin – Nasze Korzenie” oraz Marek Jaworski, członek organzacji i wicewójt Teresina, planują wspierać działania związane z promocją przeszłości historycznej swej miejscowości i jej okolic.
Grzegorz Pawłowski, mieszkaniec Kozłowa Biskupiego, reprezentował mieszkańców z różnych terenów powiatu sochaczewskiego.
O pieniądze mogą starać się nie tylko osoby zrzeszone w stowarzyszeniach, ale też grupy nieformalne chcące realizować konkretne zadania.
– Jesteśmy dopiero w trakcie formowania stowarzyszenia na rzecz wspierania sztuk ulotnych. Sztuki te, oparte o florystykę, można oglądać przez bardzo krótki czas, a nakłady na nie są bardzo wysokie. Chcemy pozyskać środki na realizację sesji florystyczno-fotograficznej, wernisaże i spotkania promujące tę sztukę – mówi mieszkaniec Kozłowa.
Czasu jednak jest niewiele. Aplikacje, tzw. fiszki z propozycjami muszą być przez organizacje złożone do 19 lipca. Po weryfikacji ostateczny wynik znany będzie 20 sierpnia. Do podziału jest pół miliona złotych na całe Mazowsze.

Bogumiła Nowak