Strona główna Powiat Bezrobocie w powiecie spada

Bezrobocie w powiecie spada

1009
0
PODZIEL SIĘ

Kolejne w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sochaczewie odbyło się 21 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Poprowadził je wicestarosta sochaczewski Tadeusz Głuchowski.

Na pierwszym posiedzeniu w bieżącym roku, 20 marca, Powiatowa Rada Rynku Pracy dokonała podziału środków Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy na rok 2018. Była to kwota w wysokości 4 611 200 zł, na którą składały się środki z Funduszu Pracy oraz środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Decyzją z 12 kwietnia tego roku środki z FP przyznane na różne formy aktywizacji osób bezrobotnych zostały zwiększone o kwotę 29 600 zł. Decyzja ta została przedstawiona Radzie na posiedzeniu 21 czerwca, która te zmianę pozytywnie zaopiniowała.

Krzysztof Wasilewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy w naszym powiecie. Sochaczewski PUP wciąż odnotowuje spadek bezrobocia. Na dzień 31 maja tego roku w urzędzie były zarejestrowane 2156 osoby bezrobotne, w tym 1118 kobiet. W porównaniu do miesiąca poprzedniego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 70 osób.

W maju do rejestracji przystąpiło 233 osób, wśród których 44 otrzymało prawo do zasiłku (w tym 34 kobiet). Po raz pierwszy status osoby bezrobotnej uzyskało 55 osób (w tym 32 kobiety); 178 osób po raz kolejny powróciło do rejestracji (w tym 79 kobiet); 140 osób, które się zarejestrowały, zamieszkuje na terenach wiejskich (w tym 64 kobiety).

Z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 303 bezrobotnych: w związku z podjęciem pracy – 147 osób, z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy – 90 osób, w związku z dobrowolną rezygnacją ze statusu bezrobotnego – 11 osób.

W omawianym okresie urząd dysponował 272 ofertami pracy.

Stopa bezrobocia w powiecie sochaczewskim na koniec kwietnia 2018 roku wynosiła 6,2 procenta. Dla porównania w tym samym czasie wskaźnik ten wynosił 6,3 procenta w kraju i 5,4 procenta w województwie mazowieckim.

Dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski wskazał także podczas spotkania, iż zwiększa się liczba wniosków o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom. W pierwszej połowie tego roku do tutejszego Urzędu Pracy wpłynęło ich ponad 10 tysięcy, podczas gdy w całym roku 2017 było około 14 tysięcy

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie