Strona główna Sochaczew miasto Ceny wody i ścieków nie ulegną zmianie

Ceny wody i ścieków nie ulegną zmianie

390
0
PODZIEL SIĘ
fot.pixabay

 Jak poinformował nas Dariusz Dobrowolski, zastępca burmistrza Sochaczewa, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło stawki za wodę i wysokość opłat za odprowadzenie ścieków, jakie będą obowiązywały klientów ZWiK przez najbliższe trzy lata.

Przypomnijmy, że ten rok jest pierwszym, w którym to nie radni, ale instytucja państwowa ustala wysokość opłat.

Przesłana do Wód Polskich przez ZWiK taryfa została zaakceptowana. A to oznacza, że przez najbliższe trzy lata ceny wody i wysokość opłat za odprowadzenie ścieków pozostaną na tym samym, niezmienionym poziomie – powiedział Dariusz Dobrowolski. Dodając przy tym, że to już kolejny rok, kiedy to Zakład nie decyduje się na wzrost cen oferowanych przez siebie usług.

Decyzja PGW oznacza, że za jeden metr sześcienny wody będziemy płacić 4,08 zł brutto. Do tego dochodzi stała opłata abonamentowa w wysokości 5,85 zł brutto. Natomiast opłata za ścieki wyniesie 8,92 zł brutto za metr sześcienny. Inaczej mówiąc, ile pobierzemy wody, tyle zapłacimy za ścieki. Do tego dochodzi opłata abonamentowa w wysokości 13,49 zł brutto.

Warto pamiętać jednak o tym, szczególnie w upalne dni, że niecała pobrana przez nas woda trafia do kanalizacji sanitarnej. Spora jej część jest używana do podlewania przydomowych ogródków. I w tym przypadku szefostwo ZWiK zdecydowało, że właściciele budynków mogą montować podliczniki, które wskazują, jaka część pobranej wody nie jest używana na cele konsumpcyjne lub higieniczne. To właśnie podliczniki pozwalają na określenie, jaka ilość wody nie jest przeliczana na odprowadzane ścieki, a tym samym obniżyć wysokość wnoszonych przez nas opłat.

Chcielibyśmy również przypomnieć, że wprowadzone przez ZWiK opłaty abonamentowe wynikają z obowiązujących przepisów. A te mówią wprost: „(…) Odbiorca usług jest obowiązany zapłacić ją przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego, i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków”. Inaczej mówiąc, opłata naliczana jest niezależnie od tego, czy pobieramy wodę w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli nawet nie zużyjemy ani kropli wody, to i tak opłatę abonamentową musimy uiścić.

Warto także przypomnieć, że mimo utrzymujących się na niezmienionym poziome opłat za wodę i ścieki, to ZWiK każdego roku przeznacza kilka milionów złotych na realizacje inwestycji związanych z remontem i budową sieci sanitarnej i wodociągowej. W tym roku budowana jest między innymi kanalizacja sanitarna w ulicy Księcia Janusza, Załamanej i Towarowej. Trwają także prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej nowego wodociągu, który połączy odwiert geotermalny z mającą powstać przy ulicy Wyszogrodzkiej nowoczesną stacją uzdatniania wody. Szacuje się, że tylko ta ostatnia inwestycja może kosztować kilkanaście milionów złotych, z czego prawie połowa będzie pochodziła z budżetu ZWiK.

Jerzy Szostak