Strona główna Wyszogród Zadbają o Pomnik Wolności

Zadbają o Pomnik Wolności

1031
0
PODZIEL SIĘ

W Szkole Podstawowej w Rębowie odbyło się na początku czerwca spotkanie historyczno-promocyjne, zorganizowane przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” we współpracy z Filią Biblioteczną w Rębowie. Celem zebrania było zapoznanie mieszkańców Rębowa i okolic z projektem „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Niepodległości”, dofinansowanego w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2018”, z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem”.

Mieszkańcy podjęli się renowacji znajdującego się obok kościoła Pomnika Wolności, który był ufundowany ze składek mieszkańców Rębowa w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości Ojczyzny. Koło Gospodyń z Rębowa złożyło wniosek o dotację w konkursie o grant. Koszt całkowity projektu skalkulowany został  na około 9,2 tys. zł. Wkład własny miał wynieść 3180 zł.

– Niestety trafiliśmy na rok, w którym było bardzo dużo grantobiorców, więc dofinansowania  były pomniejszane, a część nie została przyjęta. Mieliśmy to szczęście, że nasz projekt zainteresował Komisję Fundacji. Jednak musieliśmy zrezygnować z pewnych działań, żeby dostosować budżet do otrzymanej dotacji – powiedziała Wiesława Szymerska, prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” z Rębowa. – Dlatego koszt całkowity projektu wynosi po korekcie 6380 złotych. Otrzymaliśmy 3 tysiące złotych dotacji. Wkład własny finansowy i niefinansowy, czyli praca wolontariuszy to 3380 złotych.

Partnerami współpracującymi przy realizacji projektu są OSP Rębowo, Szkoła Podstawowa, filia biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej z Wyszogrodu, parafia i sołectwo Rębowo oraz Rębowski Dom Kultury. Projekt jest częścią większego projektu zagospodarowania Placu Wolności. Z uzyskanej dotacji wykonane będzie zagospodarowanie i  uporządkowanie skarpy będącej tłem dla Pomnika Niepodległości.

Mieszkańcy na spotkaniu zostali zapoznani z historią udziału mieszkańców Rębowa w odzyskaniu niepodległości. Andrzej Jeznach, nauczyciel SP w Małej Wsi, wraz ze swoimi uczniami przytoczył fragmenty listów pisanych z frontu przez Kazimierza Dziewanowskiego do rodziny. Z kolei Małgorzata Madany, z biblioteki w Rębowie, przypomniała historię powstania i powojenne losy rębowskiego pomnika. Uczestnicy zostali na koniec zapoznani ze szczegółami projektu Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Stokrotki”  i poproszeni o pomoc w pracach porządkowych.

Zapowiadany jest też odpust św. Jana, na którym rębowianie zobaczą wystawę zdjęć przygotowaną przez ks. Rafała Bednarczyka, przypominającą powojenną historię pomnika. Potem w ramach wolontariatu przewidziane jest porządkowanie, wyrównanie terenu (około 150 metrów kw.) i przygotowanie do nasadzeń – 300 krzewów białych róż. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne, w którym wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy.

BN

Fot. Wiesława Szymerska