Strona główna Powiat Za mało kasy na azbest

Za mało kasy na azbest

730
0
PODZIEL SIĘ

Problem usuwania wyrobów azbestowych, czyli eternitu, dotyczy w równym stopniu wszystkich gmin powiatu sochaczewskiego oraz sąsiadującej z nim gminy Kampinos. Co roku samorządy  składają wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dopłaty na ich utylizację. Jednak w tym roku tylko trzy gminy z powiatu sochaczewskiego i Kampinos uzyskały dotacje. Innym się to nie udało.

– Składaliśmy, jak wszystkie gminy, wnioski o dotacje na usuwanie azbestu. Co roku tak robimy, ale niestety w tym roku, choć złożyliśmy już od samego początku naboru, chyba drugiego dnia już nie załapaliśmy się i nie było pieniędzy. W tym roku była tak mała alokacja funduszy, że nie udało nam się uzyskać dofinansowania – powiedział Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.

Gmina ta uczestniczy w programie usuwania azbestu od początku. Jak zapewnia wójt, gmina chce jak najszybciej usunąć wszystkie elementy eternitowe z nieruchomości na swym terenie.

Załapali się na dopłaty

Nabór wniosków wśród mieszkańców, gminy prowadzą od początku roku. Starają się skorzystać corocznie z dopłat do kosztów usuwania starych eternitów z dachów i ścian domów.

W tym roku realizujemy zebrane wnioski z zeszłego roku. Uzyskaliśmy z WFOŚiGW w Warszawie około 40 tysięcy złotych, które będą teraz wykorzystane. Zbieramy cały czas na bieżąco wnioski na usuwanie eternitów i potem je realizujemy – mówi Przemysław Nowacki, sekretarz gminy Iłów.

Wcześniej gmina nie korzystała z tych dopłat, ale w ostatnich latach zdynamizowała działania w tym kierunku, bo wyrobów azbestowych na terenie jest sporo, a termin ich ostatecznego usunięcia zbliża się nieubłaganie.

W tym roku po raz kolejny gmina Kampinos będzie przeprowadzać usuwanie eternitów na  podstawie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców. Z WFOŚiGW w Warszawie, w formie dotacji otrzymali 28 894,76 zł na ten cel. Azbest w Kampinosie będzie odbierany od mieszkańców od 1 lipca do 30 września. Wyłoniony w konkursie ofert wykonawca będzie uzgadniał termin odbioru azbestu z właścicielami posesji.

Ze swoim wnioskiem zmieściła się i uzyska dopłatę gmina Rybno. W tym roku otrzymała na usuwanie eternitów 10 660 zł. Nie jest to imponująco dużo, ale nawet taka ilość pomoże skutecznie utylizować część szkodliwych pokryć dachowych w gminie.

Nie zmieścili się w limicie

Gminom Sochaczew, Młodzieszyn i Brochów nie udało się zdobyć w tym roku dopłat.

– Była zbyt mała alokacja funduszy w tym roku. Jeśli uwolnią się jakieś środki w tym zakresie, to ma być ponowny nabór wniosków. Takie informacje docierają do nas, czy się potwierdzą, tego nie wiadomo. Na pewno ponownie będziemy starać się o dotację, jeśli będzie taki nabór – mówi Wioletta Dobrowolska, sekretarz  gminy Brochów.

Zawsze co roku składaliśmy wniosek o dotację i dostawaliśmy pieniądze na usuwanie azbestu. To pierwszy przypadek, kiedy gminie się to nie udało. Jeden dzień, i w dodatku niecały, były przyjmowane te wnioski. Nic na to nie możemy poradzić, ale jeśli będzie kolejny nabór, też będziemy się starać o dofinansowanie – poinformowała Monika Pietrzyk, wójt gminy Młodzieszyn.

Jak się okazuje, rzutem na przysłowiową taśmę udało się uzyskać fundusze gminie Teresin.

Co prawda wnioskowaliśmy o dużo więcej, ale uzyskaliśmy tylko około 10 tysięcy złotych. To niewiele, ale i tak pozwoli usunąć część azbestu. W gorszej sytuacji są ci, którzy się nie załapali w tym roku. My dosłownie w ostatniej chwili złożyliśmy ten wniosek –  informuje pracownik gminy Teresin.

Mimo przygotowanego wniosku, gminie Sochaczew nie udało się w tym roku zdobyć dotacji. W gminie oczekują na kolejny nabór, który być może będzie do końca czerwca. Problem z dotacjami w tym roku jest związany, jak wskazują gminni urzędnicy, z jesiennymi wyborami. Część funduszy jest przejściowo zamrożona.

Jednak zgodnie z założeniem rządowego programu do końca 2032 roku gminy muszą pozbyć się wyrobów zawierających azbest. Wynika to z podpisanej i przyjętej przez nasz kraj dyrektywy unijnej. Po tym terminie gminy będą obciążane karami umownymi.

Usuwanie eternitów przebiegałoby może szybciej, ale dofinansowanie dotyczy tylko demontażu i utylizacji. Program nie przewiduje finansowania kosztów nowych pokryć dachowych oraz remontów elewacji, z których zdjęto wyroby z azbestem.

Bogumiła Nowak

Fot. pixabay