Strona główna Sochaczew gmina Wsparcie finansowe dla rolników

Wsparcie finansowe dla rolników

731
0
PODZIEL SIĘ

Małe gospodarstwa rolne dostaną wsparcie finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 18 czerwca do 17 lipca rolnicy mogą składać wnioski w oddziałach regionalnych Agencji na restrukturyzację małych gospodarstw.

Aby umożliwić większej liczbie rolników skorzystanie z premii na restrukturyzację małych gospodarstw, w tym roku złagodzono niektóre kryteria przyznawania tego wsparcia w porównaniu z poprzednimi naborami. W tym przypadku skrócono okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Teraz wystarczy, aby rolnik był ubezpieczony w pełnym zakresie, przez co najmniej dwa miesiące. Jednocześnie, przez ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – informują pracownicy oddziału Agencji w Bielicach.

Bez zmian pozostały inne kryteria ubiegania się pomoc, np. wymagana powierzchnia gospodarstwa (min. 1 ha) czy jego wielkość ekonomiczna (mniej niż 10 tys. euro). Rolnik zobowiązany jest, tak jak w poprzednich naborach, do przygotowania biznesplanu i zrealizowania go. Złożone wnioski będą oceniane. Suma przyznanych im punktów będzie decydować o kolejności przysługiwania pomocy. Wsparcie na restrukturyzację ma charakter bezzwrotnej premii w wysokości 60 tys. zł. Wypłacane jest w dwóch transzach – po decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80 procent premii, a po realizacji biznesplanu resztę.

oprac. BN