Strona główna Sochaczew miasto Więcej pieniędzy na drogi i nowe ulgi podatkowe

Więcej pieniędzy na drogi i nowe ulgi podatkowe

635
0
PODZIEL SIĘ

Więcej pieniędzy na drogi, ulgi podatkowe w podstrefie ekonomicznej na polach czerwonkowskich, niższe wynagrodzenie burmistrza i patron dla Szkoły Podstawowej nr 6 – to główne tematy ostatniej sesji rady miasta, która odbyła się 27 czerwca.

Spotkanie radnych rozpoczęła jednak minuta ciszy, którą uczczono pamięć Krzysztofa Ciołkiewicza, wiceburmistrza Sochaczewa w latach 2007-2010, który 6 czerwca zginął w wypadku samochodowym. Krótko jego postać przywołał radny Edward Stasiak podkreślając, że bardzo dużo zarobił dla naszego miasta, był człowiekiem wielkiej kultury i wielkiej wiedzy samorządowej.

Zgodnie z majową zmianą rozporządzenia rady ministrów określającego zasady wynagradzania pracowników samorządowych, radni o 20 procent obniżyli wynagrodzenie zasadnicze burmistrza Sochaczewa. Zamiast dotychczasowych 6 tys. brutto, od lipca będzie otrzymywał 4,8 tys. zł. Ponieważ pozostałe składniki – dodatek funkcyjny, specjalny i za tzw. wysługę lat – są ściśle związane z wynagrodzeniem zasadniczym, łączna pensja brutto burmistrza zmniejszy się o niemal 1,7 tys. zł. Podobne obniżenie pensji o ok. 1,5 tys. czeka też zastępców burmistrza Marka Fergińskiego i Dariusza Dobrowolskiego. Zmianę przepisów zobowiązujących rady do cięcia o 20 procent pensji burmistrzów skomentował radny Edward Stasiak. Jak powiedział, rada przed chwilą jednogłośnie udzieliła Piotrowi Osieckiemu absolutorium za poprzedni rok i w ramach „nagrody” musi obniżyć mu pensję. Zdaje sobie sprawę, że prawa należy przestrzegać, ale będzie to głosowanie wbrew logice i wbrew sumieniu.

Rada zgodziła się na ustanowienie zwolnień podatkowych na terenie podstrefy Sochaczew Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firmy zainteresowane prowadzeniem działalności w jej granicach zostaną zwolnione z podatku od nieruchomości do końca grudnia 2020 roku. To poważna zachęta dla przedsiębiorców, gdyż zwolnienie ma dotyczyć gruntu oraz powstałych tam budynków i budowli. W granicach podstrefy utworzonej na części pól czerwonkowskich leżą cztery miejskie działki o łącznej powierzchni blisko 6 hektarów.

Szkoła Podstawowa nr 6 zmieni nazwę i zyska patrona. Na wniosek społeczności szkoły radni zgodzili się nadać jej nazwę – Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Króla Władysława Jagiełły. Jak powiedziała w czasie sesji dyr. Jadwiga Sikorska, to powrót do patrona Gimnazjum nr 2, które w ubiegłym roku przekształcono w „szóstkę” oraz jeszcze wcześniejszych czasów, gdy powstała SP 6. Placówce zależało także na podkreśleniu w nazwie jej integracyjnego charakteru. Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków, nie ma tam barier architektonicznych, nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć z dziećmi o różnych dysfunkcjach. „Szóstka” jest także ważnym elementem miejskiego systemu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, które swą edukację mogą zacząć w integracyjnym żłobku, kontynuować ją w przedszkolu nr 4, a na koniec przejść do integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 4 lub 6.

Z tegorocznych planów inwestycyjnych wykreślono dwa projekty – remont elewacji Urzędu Miasta (385 tys.) oraz wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic Inżynierskiej, 15 Sierpnia i Boryszewskiej (30 tys.). W obydwu przypadkach ratusz ogłaszał przetargi, poszukiwał wykonawców, jednak ich oferty znacznie przekraczały kwoty zabezpieczone w budżecie miasta. W ich miejsce wprowadzono nowe zadania. To utwardzenie terenu przed cmentarzem komunalnym przy ul. Trojanowskiej (100 tys.) a także projekt „Sochaczewski Eko-bus” z tegorocznymi wydatkami na poziomie 2.245.700 zł, na którego wdrożenie samorząd zdobył dofinansowanie unijne. W ramach eko-busa miasto zakupi kilka ekologicznych autobusów, nowoczesne wiaty przystankowe, biletomaty, w punkach przesiadkowych pojawią się elektroniczne tablice z rozkładem jazdy, ratusz zbuduje ścieżkę rowerową łączącą istniejące ścieżki na moście i w ulicy Staszica. Do listy tegorocznych inwestycji dopisano jeszcze budowę podjazdu dla niepełnosprawnych w parku przy szkole muzycznej. Ma on powstać przy schodach od strony ulicy Piłsudskiego.

Przygotowań do wyborów samorządowych ciąg dalszy. Radni miasta pozytywnie wypowiedzieli się o przesłanym przez starostwo projekcie uchwały ustalającym granice okręgów wyborczych na terenie powiatu. Proponuje ono, by jesienią trzech radnych powiatu wybrali mieszkańcy gminy Teresin (nowy okręg zamieszkany przez 11,3 tys. osób), czterech mieszkańcy Nowej Suchej i gminy Sochaczew (17,2 tys.), pięciu radnych wskazali mieszkańcy Brochowa, Iłowa, Młodzieszyna i Rybna (19,5 tys. osób), a dziewięciu mieszkańcy Sochaczewa. Na koniec grudnia 2017 roku na terenie powiatu mieszkały 83 tysiące osób, a zatem przy 21 mandatach do obsadzenia w radzie powiatu, tak zwana norma przedstawicielska wyniosła 3951 osób. Tylu mieszkańców potencjalnie przypada na jeden mandat powiatowego rajcy. Granice okręgów określono dzieląc liczbę mieszkańców przez normę przedstawicielską.