Strona główna Edukacja Weź 300 złotych na wyprawkę

Weź 300 złotych na wyprawkę

997
0
PODZIEL SIĘ

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że koszty związane z wyprawką szkolną w przypadku rodzin z jednym dzieckiem wyniosły w ubiegłym roku średnio 686 zł, dla dwojga uczniów było to już 1268 zł, a dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł. Co stanowi olbrzymie obciążenia dla budżetów domowych.

Dlatego rząd postanowił uruchomić program „Dobry Start”, w myśl którego każdy uczeń bez względu na dochody rodziców otrzyma finansowe wsparcie na rozpoczęcie roku szkolnego. Świadczenie w wysokości 300 złotych będzie wypłacane raz w roku uczniom do ukończenia przez nich 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Należy zaznaczyć, że świadczenie nie będzie przysługiwać przedszkolakom oraz dzieciom realizującym roczne przygotowania przedszkolne w „zerówce” w przedszkolu lub szkole.

 Jak poinformowała nas Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, wniosek o świadczenie mogą złożyć rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 Plus”. W Sochaczewie będzie to Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta, znajdujący się na trzecim piętrze urzędu.

Wniosek, podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 Plus”, będzie można składać już od 1 lipca po raz pierwszy online, przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz za pośrednictwem bankowości internetowej, a od 1 sierpnia drogą papierową – mówi naczelnik wydziału Joanna Kamińska. Dodając, że w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wyprawkę rodziny otrzymają nie później niż 30 września. Natomiast w przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach urząd będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę środków.

Podobnie jak w przypadku innych programów pomocowych skierowanych do polskich rodzin, świadczenie „Dobry Start” zostało zwolnione z podatku, nie podlega egzekucji komorniczej ani wliczeniu do dochodu.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie „Dobry start” wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem  – mówi Joanna Kamińska. Dodając, że w takich przypadkach urzędnicy będą musieli ustalić, kto faktycznie sprawuje opiekę i w tym celu będą mogli zwrócić się o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” będą  przyjmowane w tym samym czasie, co wnioski o świadczenie 500 Plus.

UM/ dot