Strona główna Wyszogród Sezon drogowych inwestycji

Sezon drogowych inwestycji

668
0
PODZIEL SIĘ

W Wyszogrodzie tegoroczny sezon upłynie pod znakiem wzmożonych prac remontowo-budowlanych. Wyszogrodzcy samorządowcy zdecydowali, że trzeba wykorzystać możliwości finansowe oraz sprzyjające dotacje, aby wyremontować szczególnie te gminne drogi, o które od lat zabiegają mieszkańcy.

– Opracowaliśmy plany, które chcemy sukcesywnie wdrażać. Staramy się pozyskiwać dofinansowanie, by móc wykonać więcej inwestycji. Nawet jeśli to będzie połowa lub mniej kosztów remontu, to jest to dla gminy korzystne, gdyż można tym sposobem przykładowo zrobić nie jedną, a już dwie drogi – zapewnia Artur Kaźmierczak, kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Spraw Komunalnych oraz   Planowania i Ochrony Środowiska w Urzędzie gminy i Miasta Wyszogród.

Pierwsze już gotowe

W gminie od 2015 roku realizowany jest program oszczędnościowy, jeśli chodzi o gospodarkę i inwestycje. Jak wspomniał Jan Boszko, burmistrz Wyszogrodu, spowodowane jest to koniecznością spłaty wydatków na duże inwestycje w poprzedniej kadencji. Powstało wtedy m.in. Specjalistyczne Centrum Medyczne.

– Mimo ograniczonych możliwości, powstają potrzebne mieszkańcom kolejne inwestycje. Wzięliśmy się za poprawę naszych gminnych dróg. Choć mieszkańcy narzekają, że idzie to za wolno, to jednak krok po kroku jest realizowane – zauważył niedawno Jan Boszko.

Właśnie w ostatnich dniach zakończyły się remonty na trzech gminnych drogach.

14 czerwca nastąpił odbiór techniczny zakończonej naprawy drogi w sołectwie Drwały. Z tegorocznych środków budżetowych naprawiono 1200 metrów tej drogi gruntowej.

Ponadto wyremontowano również z posiadanych funduszy dwa zniszczone odcinki drogowe na trasie Grodkowo – Bolino. Wyłożono je nową warstwą bitumiczną wraz z asfaltem.

Z dotacją marszałka

Kolejne dwie drogi w gminie Wyszogród zaplanowane do remontu uzyskały dopłatę z budżetu województwa mazowieckiego. Znalazły się w puli dofinansowanych 32 inwestycji z rejonu płockiego.

Marszałek Adam Struzik przyznał ponad 120 tys. zł na modernizację  drogi w Rakowie (815 m) i Słominie (prawie 1,8 km). Obie mają być wykończone we wrześniu. Jednak pewne perturbacje pojawiły się w przypadku I etapu modernizacji drogi gminnej nr 291546W w Słominie. Potrzebny jest tu kolejnym już drugi przetarg. Wyniki jego znane będą 25 czerwca. Prace zaplanowane są od 16 lipca 15 września.

Do etapu realizacji skierowane zostały już kolejne dwa zadania – remont i rozbudowa przy przedszkolu samorządowym oraz modernizacja  uliczek wewnętrznych na osiedlu Mickiewicza.

Dobry podjazd pod przedszkole jest bardzo potrzebny ze względów na bezpieczeństwo użytkowników. W tej chwili część rodziców zatrzymuje się przy drodze, a to stwarza zagrożenie dla małych dzieci – zauważył Artur Kaźmierczak.

Czekają na wyniki

Złożone zostały też cztery inne wnioski na dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.  Gmina i miasto Wyszogród stara się w Ministerstwie Sportu i Turystyki o 21 900 zł dotacji  na zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Starzyno. Cała inwestycja skalkulowana została na 44 tys. zł.

Złożono też wniosek na remont elewacji budynków OSP w Wyszogrodzie. Wnioskując o 50 tys. zł. Z budżetu gmina dołoży 10 tys. zł. Natomiast w Grodkowie samorządowcy chcieliby wybudować boisko sportowo – rekreacyjne wraz z zapleczem. Kosztorys całości to 86 tys. zł. Urząd w Wyszogrodzie wnioskuje o 64 500 zł. Wyszogród,  ramach projektu aktywizacji sołectw Mazowsza,  stara się o fundusze na dwa zadania – modernizację systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Ciućkowie i wyposażenie w budynku OSP w Drwałach. Wartość pierwszego zadania to 14,9 tys. zł. Wnioskowana kwota 7,3 tys. zł. Natomiast wyposażenie OSP w całości ma kosztować 13,5 tys. zł. Wnioskowana kwota to 6,5 tys. zł.

Wyszogród starał się też o fundusze na przebudowę prawie 2 km drogi w Grodkowie. Wnioskował o 850 tys. zł (koszt całości 1,1 mln zł). Rozpatrzenie wniosków na wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej zakończyło się 12 czerwca. Wyszogród jednak nie znalazł się na liście 34 inwestycji z dotacją.  Jednak nie znaczy to odłożenia pomysłu na półkę. Urzędnicy będą starać się, by droga ta została wykonana. Jeśli nie uda się w tym roku, to na pewno w przyszłym.

Bogumiła Nowak

Fot. UGiM Wyszogród