Strona główna Teresin Radni zgodni w ocenie wójta

Radni zgodni w ocenie wójta

650
0
PODZIEL SIĘ

Podczas 53. sesji Rady Gminy Teresin podjęto uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta Marka Olechowskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Czternastoma głosami „za” (jeden z radnych był nieobecny) Rada pozytywnie oceniła pracę wójta w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków samorządu.

Uchwała dotycząca absolutorium jest jedną z najważniejszych, jaką podejmuje Rada Gminy w ciągu roku budżetowego. Tuż przed głosowaniem za absolutorium Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie finansowe obejmujące okres ubiegłego roku. Przewodniczący rady Bogdan Linard poinformował, że skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Teresin.

Wcześniej, Komisja Rewizyjna dokonała wnikliwej analizy realizacji ubiegłorocznego budżetu gminy Teresin. – Członkowie Komisji szczegółowo przeanalizowali plan dochodów i wydatków oraz ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku – mówił Jerzy Wójcik, przewodniczący Komisji.- W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych, a wykonane wydatki bieżące nie były na koniec roku 2017 wyższe od wykonanych dochodów bieżących.

Komisja Rewizyjna, oceniając realizację budżetu za 2017 rok nie stwierdziła przekroczenia wydatków budżetowych, jak również przekroczenia zakresu upoważnień do zaciągania zobowiązań obciążających budżet. Nie stwierdzono również naruszenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy, ani przekroczenia dyscypliny finansów publicznych.

Rada Gminy Teresin decyzję o absolutorium podjęła w pełnej zgodzie, co nie zdarza się często w samorządach. Było to ostatnie w tej kadencji absolutorium.

Z całego serca dziękuję za decyzję w sprawie mojego absolutorium. Jednak to, że poszczególne cele służące rozwojowi naszej gminy udaje się realizować to zasługa świetnie rozumiejącej się Rady Gminy. To również efekt świetnej współpracy z sołtysami, dyrektorami jednostek samorządowych, organizacjami pozarządowymi, jednostkami straży pożarnych jak i wielu innych osób i instytucji. Stąd składam wszystkim serdeczne podziękowania za wsparcie, pomoc i współdziałanie podczas tych czterech i nie tylko lat. To absolutorium jest wyjątkowe, bo ostatnie w mijającej kadencji – mówił wzruszony wójt.

Marcin Odolczyk

Fot. Marcin Odolczyk