Strona główna Wyszogród Powstaje nowy plan zagospodarowania przestrzennego w Wyszogrodzie

Powstaje nowy plan zagospodarowania przestrzennego w Wyszogrodzie

692
0
PODZIEL SIĘ

W Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie trwają intensywne prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego. Pod konie ubiegłego roku przedstawiona została mieszkańcom wstępna koncepcja tego planu pod dyskusję.

Zainteresowanie mieszkańców było spore. Pojawiło się kilka uwag do projektu. Nie były one duże i raczej miały charakter uzupełniający. Z ważniejszych, to wnioski o zmianę lokalizacji jednej z dróg, a także zmiana przeznaczenia terenów. Mieszkańcy prosili o trochę inny rozkład i dopuszczenie na terenie, do którego mieli uwagi zabudowy mieszkaniowej. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone pozytywnie – mówi Artur Lewandowski z referatu infrastruktury, inwestycji, spraw komunalnych oraz planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, odpowiedzialny za prace związane z projektem.

Obecnie w urzędzie dopracowywany jest nowy projekt z uwzględnieniem podanych uwag. Po zakończeniu wszystkich prac projektowych poprawiony plan zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszogród ponownie zostanie wyłożony, aby mieszkańcy mogli zapoznać się z nim i zgłosić ostateczne uwagi. Tak jak w ubiegłym roku, odbędzie się też spotkanie z mieszkańcami celem przedyskutowania kształtu całego projektu. Przewidywany termin wyłożenia nowego planu to przełom czerwca i lipca.

– Liczymy, że po tym czasie uda nam się ostatecznie dopracować wszystkie elementy planu i będzie on mógł, po spełnieniu procedur, być przekazany do realizacji. Zależy nam, by udało się to jeszcze w tym roku – dodaje Artur Lewandowski.

BN