Strona główna Iłów Pamięć o bohaterach niech trwa…

Pamięć o bohaterach niech trwa…

754
0
PODZIEL SIĘ

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez cały rok odbywają się uroczystości patriotyczne. W gminie Iłów także pamięta się o wydarzeniach poprzedzających powrót Polski na mapę Europy i celebruje się tak doniosły jubileusz.

Pamiętamy przy tym, że drogi do niepodległości były niezwykle trudne, opłacone cierpieniem, pracą na robotach przymusowych, a także – życiem wielu Polaków. W tutejszej gminie od początku roku odbywają się uroczystości patriotyczne, które przypominają, że „wolność nie jest nam dana raz na zawsze i trzeba ją stale zdobywać na nowo”. Tamte wydarzenia upamiętniają jednak nie tylko uroczystości i spotkania, ale także miejsca pamięci, które są często odwiedzane i dekorowane przez przedstawicieli lokalnych środowisk.

W tym roku, staraniem Gimnazjum w Iłowie, ufundowana została tablica upamiętniająca 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Przed włączeniem placówki do Szkoły Podstawowej, Rada Rodziców przy gimnazjum przekazała na ten cel część środków zgromadzonych na koncie. Tablica została udostępniona na Święto Patrona SP w Iłowie, przyciągając uwagę wielu gości.

– Dziękuję nauczycielom za pracę przy tym przedsięwzięciu, wykonawcy projektu: Pawłowi Trafalskiemu, wykonawcy konstrukcji – Henrykowi Połubokowi i Radzie Rodziców. Zapraszam do oglądania tablicy z nadzieją, że będzie ona ważną pomocą dydaktyczną w procesie edukacji młodzieży i inspiracją do dalszej, twórczej pracy na rzecz rozwoju środowiska – mówił Jan Kraśniewski, dyrektor Gimnazjum.

Na terenie gminy Iłów znajdują się także liczne ślady prowadzonych tu działań wojennych. Są one otoczone pamięcią mieszkańców, jak np. cmentarz z okresu I Wojny Światowej we wsi Obory. Walki polskich żołnierzy z Niemcami w ramach wojny obronnej 1939 roku uświęcają mogiły żołnierskie na cmentarzach w Iłowie, Brzozowie i Giżycach. Wielu z nich znalazło tu bowiem miejsce spoczynku.

Co roku w gminie odbywają się obchody rocznicowe upamiętniające 11 listopada 1918 roku i inne uroczystości patriotyczne o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. Jako tegoroczne przykłady wymienić można „Dzień Cichociemnych – Brzozów Stary 2018”, „Dzień Patrona – SP Iłów”. Na sesjach Rady Gminy przez cały rok prezentowane są programy artystyczne w ramach cyklu występów młodzieży w 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Pamięć o czasach, w których przyszło nam walczyć o wolność i niepodległość, kultywują wszystkie miejscowe szkoły. Niektóre z nich mają w nazwie bohaterów tamtych wydarzeń. Są tu SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie, SP w Brzozowie Starym im. Żołnierzy AK Cichociemnych, SP w Giżycach, która kultywuje pamięć o wojsku polskim i SP w Kapturach, której społeczność także pamięta o bolesnej historii Polski.

opr. Joanna Kudarewko