Strona główna Nowa Sucha Oferta trafiła do kosza

Oferta trafiła do kosza

753
0
PODZIEL SIĘ

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie unieważnił przetarg na wykonanie drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinkach na terenie gminy Nowa Sucha oraz w części leżącej na terenie miasta Sochaczew.

 W przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Drogomex z Pruszkowa. Zaoferowała wykonanie prac za około 1,2 mln zł brutto. Pozostałe dwie firmy, z Mińska Mazowieckiego i Warszawy, proponowały od około 3,3 do 3,4 mln zł brutto.

MZDW zarezerwował na wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi nr 705 prawie 1.9 mln zł brutto. Jednak ta zwycięska oferta została odrzucona, gdyż wykonawca nie udzielił wyjaśnień na pismo zarządu dotyczące wyliczeń kosztów inwestycji. Komisja przetargowa w oparciu o Prawo zamówień publicznych, po stwierdzeniu, że całkowita cena oferty jest niższa o co najmniej 30 procent od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zażądała, by wykonawca przedstawił symulacje cen i kosztów, a ponadto wytłumaczył się z takiej wysokości oferty na podstawie dowodów i rachunków. Wykonawca tego nie uczynił, stąd MZDW zaczął podejrzewać firmę o celowe zaniżenie kosztów oferty, która w ostatecznym rozrachunku mogłaby być wyższa i nawet przekroczyć zarezerwowane fundusze na tę inwestycję.

W najbliższym czasie przetarg zostanie ponowiony i być może jeszcze do jesieni uda się wyremontować ten odcinek drogi.

BN