Strona główna Kampinos Nazwali ulice w Kampinosie

Nazwali ulice w Kampinosie

715
0
PODZIEL SIĘ

Na wniosek mieszkańców gminy Kampinos pojawiły się cztery nowe ulice  – trzy w samym Kampinosie i jedna w Zawadach.  Gminy mają ustawowy obowiązek przyjmowania wniosków o nadawanie nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi lub wewnętrznymi.

Wystarczy, że przy wskazanym odcinku znajduje się nieruchomość, która jest wpisana do ewidencji i ktoś ma tam meldunek, a droga służy mu do komunikacji.

Wymóg nadawania nazw ulicom jest po części koniecznością administracyjną. Nie może być tak, by ktoś mieszkał na nieruchomości bez konkretnego adresu. Nazwy gminnych ulic ułatwiają bowiem dotarcie do wskazanej nieruchomości poczcie, karetkom pogotowia, straży pożarnej i policji w ramach interwencji i pomocy.

Najczęściej to sami mieszkańcy z danej miejscowości zwracają się do wójta z propozycją ustanowienia nazwy ulicy. Często też, jak było to w przypadku gminy Kampinos, proponują własne nazwy ulic. W przypadku jednak nadania nazwy drodze wewnętrznej, konieczna jest zgoda właścicieli, na której jest ona zlokalizowana.

Na ostatniej sesji w gminie Kampinos, pod koniec maja wybrane zostały cztery nowe ulice. I tym sposobem Kampinos otrzyma aż trzy ulice. Jedną z wewnętrznych dróg we wsi nazwano ulicą Jadwigi Góreckiej, mieszkanki Kampinosu. Patronka tej ulicy była nauczycielką, lokalną poetką, autorką hymnu „Pani i Królowej Ziemi Kampinoskiej”, a także dwóch tomików poezji poświęconych tym terenom. Wniosek mieszkańców poparł sołtys Kampinosu oraz przedstawiciel rady gminy.

Drugą ulicę nazwano Aleją Powstańców Styczniowych 1863 roku. Tu również o nadanie tej nazwy wnioskował sołtys Kampinosu oraz rada sołecka. Kolejna nazwa nadana została drodze wewnętrznej na nieruchomościach należących do gminy. Sołtys Kampinosu i podpisani we wniosku mieszkańcy prosili, aby nazwać ten odcinek drogi ulicą Spacerową.

Kolejna gminna droga wewnętrzna, tym razem w miejscowości Zawady, na wniosek mieszkających przy niej właścicieli dwóch działek rolnych dostała nazwę Jerzyka, czyli średniego ptaka wędrownego, bardzo popularnego na terenie gminy Kampinos.

– Decyzja o wyborze ulic została opublikowana w Dzienniku Ustaw Województwa Mazowieckiego 30 maja i uprawomocniła się w 14 dni od jej ogłoszenia. Nowe nazwy zostały wpisane do ewidencji gminnej i będą stosowane we  wszystkich dokumentach dotyczących tych nieruchomości – poinformowali gminni urzędnicy w Kampinosie.

BN

Fot. Bogumiła Nowak