Strona główna Sochaczew gmina Mieszkańcy gminy Sochaczew zdecydują o ilości punktów sprzedaży alkoholu

Mieszkańcy gminy Sochaczew zdecydują o ilości punktów sprzedaży alkoholu

600
0
PODZIEL SIĘ

Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew, zarządził w tej sprawie konsultacje społeczne.

To zależy od mieszkańców, ile ma być zezwoleń na sprzedaż alkoholu i w jakich miejscach ma on być. Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców z projektem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie, oraz poznanie stanowiska, jakie mają w tej sprawie. Przede wszystkim chcemy poznać ich uwagi, opinie i wnioski na ten temat – poinformował Mirosław Orliński.

Konsultacje już się rozpoczęły, a potrwają do 20 czerwca. Mieszkańcy uwagi i opinie do dokumentów na temat zezwoleń na sprzedaż alkoholu mogą zgłaszać w formie pisemnej pocztą, mailowo lub przekazując w urzędzie gminy. Mogą też zgłosić ustnie uwagi w urzędzie lub swojemu sołtysowi. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w dwa tygodnie po ich zakończeniu na sesji rady gminy oraz wywieszone na tablicach informacyjnych.

Opinie te nie mają jednak charakteru wiążącego dla urzędu, ale będziemy starali się z tymi głosami zapoznać i  w miarę możliwości je uwzględnić  – dodaje wójt.