Strona główna Brochów Historyczny moment w Gminie Brochów

Historyczny moment w Gminie Brochów

1197
0
PODZIEL SIĘ

Gmina Brochów podpisała z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, umowę o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej”.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Głównym celem tego projektu jest ożywienie i odnowa społeczno-gospodarcza obszaru rewitalizacji w Brochowie.

W skład Programu Rewitalizacji wchodzą – przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie, budowa targowiska wiejskiego „Mój rynek” na działce nr ewid. 315 w miejscowości Brochów, a także zmiana sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni publicznej (tereny zielone, place gier, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, kino plenerowe i samochodowe). Całkowita wartość Projektu wynosi 5 288 066,45 zł. Gmina jako beneficjent wydatkuje na realizację Projektu środki finansowe stanowiące wkład własny w wysokości  2 762 328,83 zł.

7 czerwca Piotr Szymański, wójt gminy Brochów, podpisał umowę z firmą Hegor z Sochaczewa na „Przebudowę i rozbudowę Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie” na kwotę 3 751 718,64 zł.

W wyniku przebudowy części dwukondygnacyjnej, w której do niedawna znajdował się Ośrodek Zdrowia – wygospodarowano w poziomie parteru wiatrołap, 5 gabinetów, salę ślubów, serwer, salę spotkań dla mieszkańców, windę, pomieszczenie porządkowe, szatnię, zaplecze kuchenne, część sanitarną.

W poziomie piętra przewidzianych jest 13 gabinetów, część sanitarna. W wyniku rozbudowy dobudowana zostanie część jednokondygnacyjna, gdzie wewnątrz wygospodarowano 7 gabinetów. Zakres zadania obejmuje także termomodernizację przebudowywanej części obiektu.

– Ktoś kiedyś powiedział „A czy ja dożyję….” – właśnie rozpoczyna się budowa nowego budynku administracyjnego Urzędu Gminy. Dziękuję firmie Hegor za podjęcie się realizacji tego projektu. Dzisiejsze podpisanie dokumentu jest historycznym wydarzeniem, spełniającym potrzeby nas wszystkich. Jednak dożyliśmy. Rozbudowa obiektu umożliwi nie tylko świadczenie usług społecznych lepszej jakości ale także rozszerzenie ich oferty poprzez stworzenie warunków na odejście od form opieki instytucjonalnej na rzecz opieki środowiskowej. Realizacja tego projektu jest wynikiem rozmów i konsultacji w czasie cyklicznych spotkań z mieszkańcami, za które również dziękuję – mówił Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.

O kolejnych postępach prac będziemy informować Państw na bieżąco.

Urząd Gminy Brochów